Studenter och lärare från alla 71 ackrediterade lärosäten (Erasmusstadgan för högre utbildning)kan dra nytta av EWP (Erasmus Wthout Paper)med hjälp av en resultattavla för institutioner eller Erasmus + Student Application. Sedan 2016 har ett europeiskt projekt lanserat programmet för ett europeiskt studentkort, genom vilket EU-institutionerna har förenklat en stor del av byråkratin i samband med kontrollen av en studerandes status vid europeiska utbildningsanstalter, men också gjort det lättare för studenter att få tillgång till universitetstjänster i och utanför högskolor. ESC-systemet fungerar med hjälp av en ESC-Router som samlar uppgifter om studentstatus och möjligheter.

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Evenemangsmiljö Personer inom högre utbildning (EQF 7)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare ERASMUS *
Finansieringsvillkor

Studentstatus vid en högre utbildningsanstalt inom Erasmus +

Förmånstagare

Erasmusackrediterade högskolor

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare