Ellis, ett projekt som finansieras inom ramen för Horisont 2020, har inlett en ansökningsomgång för små och medelstora företag att utveckla AI-tjänster eller AI-tillämpningar inom ett av ELLIS fokusområden med stöd av en vetenskaplig rådgivare.

Elise söker projekt baserade på AI-tillämpningar som behandlar utveckling och införande av teknik och system inom minst ett av de totalt 16 områden som föreslås. Fokusområdena bygger på ELLIS-forskningsprogram, men är inte begränsade till dem så länge förslagen tar itu med stora samhälleliga och ekonomiska utmaningar med hjälp av maskininlärning.

En vetenskaplig rådgivare är en forskare som bjuds in av sökanden och som samtycker till att ge små och medelstora företag råd om utvecklingen av AI-applikationen eller AI-tjänsten. Rådgivaren måste ha en doktorsexamen inom ett område som är relevant för projektet. Rådgivaren måste vara oberoende och får inte ha några formella kopplingar till den sökande (kärnavvecklingsbyrån, sekretessavtalet kommer inte att betraktas som en formell koppling).

Finansieringssättet:

  • upp till totalt 60 000 EUR per projekt
  • Högst 16 små och medelstora företag kommer att väljas ut.

För mer information om ansökningsomgången och en fullständig förteckning över fokusområden, klicka på följande länk.

Sista ansökningsdag är den 16 februari 2023 kl. 13:00 MET.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare