Denna ansökan är öppen både för högre utbildningsanstalter som redan har deltagit i pilotprogrammet och för offentliga institutioner på lokal och regional nivå, privata företag, organisationer eller sammanslutningar som företräder högre utbildningsanstalter eller forskningsinstitut i EU:s medlemsstater som deltar i Horisont Europa. Högst 16 projekt som får högst 350,000 EUR för fas 1 (maj-december 2023) och 400,000 EUR för fas 2 (januari-juli 2024) kommer att godkännas. Stödberättigade organisationer eller institutioner måste visa sin förmåga att integrera högteknologiska begåvningsfrämjande verksamheter och lägga fram sina förslag i linje med initiativet för teknikintensiva lösningar. De viktigaste målen för denna strävan är att öka entreprenörs- och innovationsförmågan hos de europeiska högre utbildningsanstalterna och att stärka deras integration i europeiska innovationsekosystem. I praktiken kommer de institutioner som tillämpar detta program att integrera teknikintensiva områden i universitetens läroplan, stödja nystartade företag och avknoppningsföretag eller underlätta teknikintensiva innovatörer att få tillträde till it-marknaden. Detta initiativ följer målen för EIT (Europeiska institutet för förbättring och teknik) som inrättades genom SIP (Strategiskt innovationsprogram 2021–2027) och drivs genom kunskaps- och innovationsgrupperna (EIT:s KI-grupp) på europeisk nivå.

 

Anbudet löper ut den 28 februari 2023.

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Evenemangsmiljö Personer inom högre utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare Horisont Europa
Finansieringsvillkor

EIT:s teknikinitiativ

Förmånstagare

högre utbildningsanstalter, forskningsinstitut, statliga institutioner, privata företag, föreningar

Industri Utveckling och analys av programvara och applikationer