Syftet med denna ansökningsomgång är att öka effekterna av EIT:s utbildningsagenda och KI-gruppernas Alumniorganisationer genom att bidra till handlingsplanen för digital utbildning och sprida resultaten av EIT:s KI-gruppers utbildningsverksamhet via EIT:s utbildningsplattform.

Konsekvensbeskrivningen bör stödjas av resultatindikatorer och en kvalitativ och kvantitativ beskrivning av de långsiktiga effekterna i linje med effektindikatorerna i EIT:s konsekvensram. KI-gruppernas verksamhet bör i förslaget visa hur KI-gruppernas verksamhet bidrar till KI-gruppernas finansiella hållbarhet och hur den bidrar till EIT:s centrala resultatindikatorer.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Evenemangsmiljö Högpresterande
Industri Utbildning som inte vidare definieras