Initiativet Open Innovation Factory 2023 har lanserats av EIT Digital, en organisation som samfinansieras av Europeiska Unionen. Open Innovation Factory 2023 syftar till att accelerera tillväxten och stödja digitala djupteknologiska företag i ett tidigt skede. Programmet har fem huvudinriktningar Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing and Digital Finance) – i EIT Digtal Strategic Innovation Agenda 2022-2024.

Utvalda ansökningar blir tilldelade finansiering av EIT Digital och kommer även att inkluderas i EIT Digitals europeiska nätverk med av över 350 partners från näringslivet, forskning och akademi Investeringar och offentlig sektor. Ansökande team ska vara inställda på att intensivt samarbeta under sex månaders tid med en gemensam plan för utvecklingen av en innovativ produkt eller service och/eller få fäste på marknaden.

Möjligheter: 

  • EIT Digital ekonomiskt stöd (upp till 400 000 euro)
  • Stöd för att attrahera uppföljande investerare och kunder
  • Mentorskap & Coaching
  • Tillgång till 350+ partners från EIT Digitals innovationsekosystem över hela Europa

För mer information om aktuella ansökningsomgången se följande länk.

Sista ansökningsdagen är den 13 November 2023.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU, Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsvillkor

Ansökningar tas endast emot av team på två till fyra EIT Digital-partners från minst två olika europeiska länder. Minst en partner måste vara i en startup i tidigt skede.

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare