EIC:s och EIT:s program för digital Venture Building är ett bootcamp för inkubation som gör det möjligt för EIC-stödda innovatörer att dra nytta av stödet från EIT Digital för att omvandla kunskap till genomslag och förvärva entreprenörskompetens för att bygga upp och främja sina teknikintensiva nystartade företag.

Det är ett sex (6) vecka, inkubationsläger, främst online, som är gratis, praktisk, samarbetsinriktad och tillägnad EIC Pathfinder, EIC Transition innovators och spetskompetensstämplar.

Den är utformad för att utbilda upp till 10 grupper av EIC-stödda innovatörer om hur de kan strukturera, utveckla och omvandla sina teknikintensiva lösningar till ett företag. Den är inriktad på behov, utmaningar och möjligheter att skapa ett nystartade företag. Två personer per grupp förväntas konsekvent delta i programmet.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, 5G, Telekommunikation, WiFi, Kvantberäkning, Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling, Mikroelektronik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare