Projekten, som kommer att finansieras inom ramen för denna ansökningsomgång, förväntas förbättra cybersäkerhetskapaciteten i hela EU, särskilt för små och medelstora företag och offentliga organisationer. Detta kan inbegripa medvetandehöjande åtgärder eller marknadsplatsplattformar som stöder samverkan mellan leverantörer och användare av cybersäkerhetslösningar och cybersäkerhetsutbildning.

I synnerhet ska de typer av verktyg som omfattas omfatta minst ett av följande:

  • Tjänster för skydd av cybersäkerhet
  • Revision av cybersäkerhetens motståndskraft hos utrustning och tjänster
  • Verktyg för säkerhetstestning, inklusive verktyg för granskning av koder för statisk analys
  • Verktyg för cybersäkerhetsutredning, spårning av cybersäkerhetshotens ursprung
  • Verktyg för incidenthantering som passar in i allmänna strategier för operativ säkerhet och hantering av cybersäkerhet
  • Stöd till samordnad information om sårbarheter, i tillämpliga fall i linje med nationell politik.
  • Finansiering och stöd till projekt som förbättrar och/eller granskar programvara med öppen källkod, med avseende på cybersäkerhet
  • Stöd till hackatoner, cybersäkerhetsutmaningar och konferenser
  • Stöd till medvetandehöjande åtgärder, förebyggande åtgärder, utbildning och en jämn könsfördelning inom cybersäkerhet.

Finansieringssättet:

Den tillgängliga budgeten för ansökningsomgången är 32.000,000 EUR.
Det högsta bidragsbeloppet för varje ansökan är 5.000.000 EUR.

Sista dag för inlämning: 15 februari 2023 kl. 17:00 (belgisk tid)

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare