Verksamheten på detta område kommer att testa och tillämpa de principer för dataområdet för smarta samhällen som fastställs i planen, i stor skala och med god geografisk täckning, för att bygga upp EU:s kapacitet att koppla samman data från alla relevanta områden, i enlighet med deras specifika lagstiftning. De kommer också att bidra till finjustering och förbättring av planen genom en kontinuerlig återkoppling till projektet. Detta dataområde kommer att kontrolleras av offentliga datainnehavare, med hjälp av verktyg baserade på öppna standarder och med stöd av den gemensamma plattformen för mellanprogram. Det bör också skapa synergier med projektet.

Resultat och resultat

  • En innovativ och federerad datahastighet för smarta samhällen, inbegripet ett stort antal EU-samhällen, med stöd av tjänstelösningar för mellanprogram.
  • 10–12 sektorsövergripande datapiloter som täcker hela EU genom att använda gemensamma datamängder. Dessa kommer att validera och bidra till att förbättra planen och förbättra dess långsiktiga (ekonomiska) hållbarhetsplan.

Åtgärden kommer att finansiera ett konsortium av relevanta aktörer på utbuds- och efterfrågesidan för att främja innovation i ett stort antal städer och samhällen i EU, utan att det påverkar tillämpningen av sektorslagstiftningen. Piloterna kommer att följa de smarta samhällenas principer för datainfrastruktur och när så är lämpligt använda befintliga standarder och följa sektorsspecifik lagstiftning.

Sista dagför inlämning: 24 januari 2023 kl. 17:00 (belgisk tid)

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, Telekommunikation, WiFi, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Databas- och nätverksdesign och administration