Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har öppnat en utlysning för att utveckla nya cybersäkerhetslösningar inom industrin. Utlysningen är en del av programmet Avancerad Digitalisering och syftet är att förbereda industrin för de cybersäkerhetsutmaningar som följer implementation av avancerad digitalisering inom svensk industri. Flertal olika teknikområden utvecklas snabbt i Sverige idag och det är viktigt att cybersäkerheten är en del av utvecklingen. Utlysningen erbjuder stöd till utveckling av teknik och processer samt andra viktiga aspekter för den industriella cybersäkerheten.

Projekt som finansieras förväntas ta fram lösningar för eventuella cybersäkerhets utmaningar som uppstår när nya teknologier och arbetssätt implementeras. Därefter förväntas det att sammanställda lärdomar och kunskaper presenteras i en slutrapport öppen för allmänheten. Projekten ska inkludera minst en projektpart med klar koppling till svensk industri. Med det menas verksamhet som använder IT/OT-system i sin kärnverksamhet, exempelvis flyg, hamnar, tillverkningsindustri, processindustri, gruv- och mineralindustri, skogsindustri, medicinteknisk industri, livsmedelsindustri eller fordonsindustri. Utöver det kan sökande vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet eller myndigheter.

Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person med säte i Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige.

Projekten kan drivas av både enskilda aktörer och breda aktörskonstellationer. Projektens löptid har en maxtid på 2 år. Varje enskilt projekt kan söka bidrag mellan 2 och 10 miljoner kronor. Maximal stödnivå per projektpart anges av statsstödsreglerna. Den totala budgeten för utlysningen är 40 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag är 13 september 2023, 14.00. Beslut meddelas senast 31 oktober 2023 och projekt kan starta från och med 1 november till 15 november 2023.

För ytterligare information läs här.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige, Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare