EIT:s investeringspaket för de kommande två åren tillkännagavs i början av december. Av totalt 870 miljoner euro kommer EIT-Digital-programmet att få 30,6 miljoner euro. Tillsammans med andra projektpaket, såsom EIT Climate-KIC, EIT InnoEnergy och andra på områdena hälsa, råvaror, livsmedelsindustri, tillverkning och stadsinvesteringar, fokuserar EIT-Digital på digital innovation och utbildning i entreprenörskap, och den tillgängliga finansieringen delas enligt EIT:s KI-gruppskatalog mellan digitala uppstartsföretag och expanderande företag. För det förstnämnda kommer ett nytt program snart att offentliggöras inom ramen för plattformen Innovation Factory, och för expanderande företag går det att hitta rådgivning, finansiering eller tillgång till resurser på EIT:s plattform för digital Accelerator. EIT-Digital drar nytta av ett ekosystem av europeiska företag och universitet och erbjuder också tvååriga masterkurser (5 000/year EUR) med rörlighet som ingår i programmet Digtial Master School, som står för 95 % av rekryteringen av studenter med akademisk examen efter högst sex månader.

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare Horisont Europa
Finansieringsvillkor

Uppstartsföretag, expanderande företag.

Förmånstagare

Studenter, entreprenörer inom den digitala industrin.

Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare