Gå med iDIH 2-nätverket och få upp till 10,000 EUR för aktivt deltagande.

Som medlemmar i nätverket kommer utvalda sökande att ha tillgång till några av de mest avancerade teknikerna inom robotteknik och AI för tillverkningsindustrin samt tillgång till europeiska finansieringsmöjligheter.

Vad erbjuderDIH 2-nätverksmedlemskap?

  • Tillgång till de experiment som finansieras av DIH2
  • Deltagande i möten som anordnas av DIH2, synkroniserat med en större europeisk robotrelaterad plattform.
  • Deltagande i utarbetandet av policydokument om robotteknik och AI.
  • Tillgång till den senaste robottekniken och AI-tekniken.
  • Tillgång till DIH2 levande digitala innovationsknutpunkter som tillhandahåller stöd, expertis, teknik och ekosystemtjänster med anknytning till robotteknikindustrin.
  • En möjlighet att samarbeta nära med en etablerad medlem iDIH 2-nätverket.
  • Inbjudan att delta i DIH²-konventioner eller evenemang.

DIH² är ett EU-finansierat H2020-projekt som leds av Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Projektets mål är att skapa ett hållbart nätverk av digitala innovationsknutpunkter som kan stödja den lokala tillverkningsindustrin, särskilt små och medelstora företag, i införandet av den senaste robottekniken och AI-tekniken. Syftet med denna inbjudan är att få in nya medlemmar och göra nätverket mer tillgängligt för alla regioner i Europa.

Sista ansökningsdag:

  • 2022: 31 oktober
  • 2023: 31 januari
INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Robotteknik
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Tillverkning och bearbetning inte vidare definierad