Utlysningen från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova är en del av programmet Avancerad digitalisering. Programmet är en satsning i samverkan med industrin med målet att Sverige ska var mer attraktivt när det kommer till forsknings- och innovationsinvesteringar samt stimulera utvecklingen av avancerad digital teknik.

Utlysningen syftar till att bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar som kommer att vara nödvändiga för nästa generations digitala lösningar samt för utvecklingen av nya produkter och tjänster i Sverige. Projekten som finansieras förväntas stödja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan driver forsknings/innovationsprojekt vilket drivs av industriella behov. Genom samverkan utvecklar konsortiet möjliggörande teknik och förmågor inom någon av följande tekniska fokusområden:

  • End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster.
  • Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.
  • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
  • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive användning av digitala tvillingar.
  • Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan).
  • Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.

Sökande ska vara konsortium med minst två projektparter. Det krävs att minst en projektpart är en industriell projektpart i form av ett företag. Utöver företag kan konsortiet även bestå av universitet, högskolor, forskningsinstitut samt andra relevanta aktörer. Alla projektparter kan även vara företag.

Det går att få bidrag mellan 2-10 miljoner kronor per projekt. Högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader kan finansieras.

Sista ansökningsdag är 25 juni 2023 kl. 14.00.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens, Mjukvara, Högpresterande datorsystem, Digitala färdigheter, 5G, Molnbaserad databehandling
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare