Den 15 september 2022 tillkännagav Europeiska kommissionen en ny ansökningsomgång inom ramen för DIGITAL. Den nya ansökningsomgången, ”Specialiserade utbildningsprogram eller moduler inom nyckelkapacitetsområden”,kommer att stödja utvecklingen av kandidat- och masterkurser som utformas gemensamt av universitet, forskningscentrum och företag som är verksamma på det digitala området.

Ansökningarna är nu öppna och kommer att avslutas den 24 januari 2023.

En ny informationsdag ”Partner for DIGITAL Skills”, där potentiella sökande får möjlighet att presentera sina organisationer och få möjlighet att söka efter partner och förbereda ditt förslag, kommer att äga rum den 20 oktober 2022.

Anmäl dig nu till evenemanget

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, Kvantberäkning, Mjukvara, Webbutveckling, Mikroelektronik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Tvärvetenskapliga program och kvalifikationer som inbegriper utbildning