Covid-19-pandemin visade på det enorma utrymmet för ömsesidigt lärande och vikten av att dela kunskaper eller uppdatera färdigheter för att rädda liv och uppnå bättre hälsoresultat. Rätt kompetens är också avgörande för att mobilisera resurser i krissituationer. Tillgång till fortbildning är dessutom en av de viktigaste motivationsfaktorerna för hälso- och sjukvårdspersonalen och ger dem den kompetens som krävs för att rädda liv och förbättra hälsoresultaten.

Denna åtgärd kommer att åtgärda bristen på tillgång till kontinuerlig och yrkesmässig utveckling och utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal och kommer att öka möjligheterna till utbildning för icke-klinisk personal som arbetar med planering, upphandling och förvaltning av hälso- och sjukvård. Detta kommer att bidra till omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemen, inbegripet digitala hälsolösningar.

Utbildningarna kommer också att ta vederbörlig hänsyn till den digitala dimensionen och stärka hälso- och sjukvårdspersonalens digitala kompetens och användning av digitala hälsoverktyg. Investeringar i digitala färdigheter hos hälso- och sjukvårdspersonal möjliggör en säker och effektiv användning av den godkända utvecklingen av den senaste digitala tekniken, vilket framgår av den senaste OECD-analysen.

Sista inlämningsdag: 24 maj 2022 kl. 17:00:00 (belgisk tid)

INFORMATION
Geografiskt område Norge
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare HaDEA – Europeiska kommissionens genomförandeorgan för hälsa och digitala frågor
Industri Hälsa som inte klassificerats någon annanstans