Projekten, som kommer att finansieras inom ramen för denna ansökningsomgång, kommer att tillhandahålla en infrastruktur i molnområden där data lagras på ett säkert sätt. Projekten måste dessutom omfatta följande:

  • verktyg för mediedatatransaktioner som bevarar äganderätten till data
  • verktyg för dataanalys och datatjänster för finansiella transaktioner baserade på dataanvändning (t.ex. med hjälp av blockkedjor)
  • tjänster för skapande av blandat, förstärkt och virtuellt innehåll (inklusive AI-element)

Dessa bör kompletteras med verktyg som gör det möjligt för EU-medborgarna att hitta medieinnehåll på nätet baserat på deras preferenser och intressen och att bättre förstå andra européers åsikter och perspektiv.

Finansieringssättet:

  • Totalt och högsta belopp är 8.000.000 EUR.

Sista dag för inlämning av anbud: 24 januari 2023 kl. 17:00 MET

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Blockkedja, Molnbaserad databehandling
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Tvärvetenskapliga program och kvalifikationer som inbegriper informations- och kommunikationsteknik (IKT)