Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet. Det ska de göra genom att främja innovation via samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning, yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i det bredare socioekonomiska sammanhanget, inbegripet forskning.

Allianserna för branschsamverkan kring kompetens syftar till att åtgärda sådana kompetensbrister på arbetsmarknaden som hämmar tillväxt, innovation och konkurrenskraft inom specifika sektorer eller områden, både med hjälp av kortsiktiga insatser och långsiktiga strategier.

Dessa allianser kommer att genomföras i de 14 industriella ekosystem som identifieras i den nya industristrategin för EuropaResultaten från allianser för branschsamverkan kring kompetens, dvs. sektorsspecifik kompetensinventering, kompetensstrategier, yrkesprofiler, utbildningsprogram och långsiktig planering, kommer att vara ett viktigt bidrag till arbetet i de sektoriella partnerskap som anslutit sig till kompetenspakten.

Sista ansökningsdag: 15 september 2022 kl. 17:00:00 (belgisk tid)

INFORMATION
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, 5G, Telekommunikation, WiFi, Kvantberäkning, Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som behöver omskolning för anställning, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Finansieringsförmedlare Europeiska kommissionen
Förmånstagare

Organisationer kan delta som fullvärdig partner, anknuten enhet eller associerad partner inom del 2 – Allianser för sektoriellt samarbete om kompetens (strategi). De kan vara offentliga eller privata organisationer som är lagligen etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare