Att det ska finnas fler företag i östra Mellansverige med en omsättning över 100 miljoner kronor. Det är målet för nio Science Parks och inkubatorer i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro, som har blivit tilldelade en summa på 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans kommer de i ett regionalt finansierat projekt att öka antalet stora företag genom att öppna regionala gränser och dela kunskap, nätverk och riskkapital.

Bakgrund och mål

Swedish Scaleups” är ett samarbetsprojekt där nio företagsinkubatorer och Science Parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro arbetar tillsammans för att fler företag ska växa och nå en omsättning på hundra miljoner. Företagen som gynnas av Swedish Scaleups ges tillgång till alla nio parters kunskap, färdigheter och nätverk för att kunna öka sin aktivitet. Projektet inkluderar Create Business Incubator, Inkubera, Linköping Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Center, Vreta Kluster och Västerås Science Park.

Swedish Scaleups är ett unikt samarbetsprojekt över fem regioner. Målet är att hjälpa innovativa företag i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro att växa, socialt och miljömässigt hållbart. Företagen som får motta stödet från Swedish Scaleups får tillgång den kombinerade expertisen from de nio företagsinkubatorerna och science parks. De sätts i kontakt med relevanta större företag, forskare, investerare, inkubatorer och nätverk, både i Sverige och utomlands.

Swedish Scaleups: Drivkraften bakom Innovativa Företags Tillväxt

Swedish Scaleups har under sex år varit en katalysator för tillväxten av 370 företag, genom att stödja deras utvecklingsprocesser. Initiativets historia och metoder har nu dokumenterats och presenteras i två nya böcker.

Swedish Scaleups: En Unik Samarbetsmodell

Swedish Scaleups representerar ett unikt samarbetsprojekt över fem regioner, med målet att stödja innovativa företag i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro i deras strävan efter socialt och miljömässigt hållbar tillväxt. Företagen som får stöd från Swedish Scaleups får tillgång till en kombinerad expertis från tio företagsinkubatorer och vetenskapsparker.

Innovativa Företag: Hjältarna bakom Framtidens Välfärd

Böckerna belyser de innovativa företagens roll som dolda hjältar i Sveriges välfärdsreserv. De presenterar entreprenörer, politiker och eldsjälar bakom Swedish Scaleups, och ger en inblick i scaleups betydelse och roll i samhället.

Böckerna: En Resurs för Tillväxt och Utveckling

De två böckerna, “Scaleups- De dolda hjältarna i Sveriges välfärdsreserv” och “Swedish Scaleups makes companies grow”, fungerar som resurser för att dela kunskap, metoder och verktyg som har utvecklats under projektets sexåriga livstid, och är inriktade på aspekter som kapitalförsörjning och hållbarhet.

Varför är detta ett gott exempel?

Under sex år har Swedish Scaleups stöttat 370 företag i deras tillväxtprocess. Med tiden har medverkande också lärt sig hur stödsystemet ofta tar slut när företag lämnar inkubatorerna. Två böcker om historien bakom initiativet, liksom metoderna för genomförandet, har skrivits för att sammanfatta alla lärdomar från projektet och för att inspirera.

I böckerna Scaleups – The hidden heroes in Sweden’s welfare reserve får vi träffa entreprenörer, politiker och eldsjälar bakom Swedish Scaleups och lära oss mer om scaleups och deras viktiga roll i samhället. Boken Swedish Scaleups makes companies grow handlar om de senaste sex årens samlade kunskap. I denna lär du dig om verktyg, metoder och processer för till exempel hållbarhet och kapitalförsörjning.

Projektet kan med fördel kopieras av andra regioner eller länder för kunniga mötesplatser inom tech att driva på tillväxten hos företag med potential.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ Regionalt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://linkopingsciencepark.se/swedish-scaleups/
Organisation Linköping Science Park
Tillväxtverket
Organisation Linköping Science Park
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare