Digitalidag är en årlig och nationell temadag som 2022 hade 1000 aktiviteter på 215 olika orter över hela landet. Näringsliv, kommuner, myndigheter, bibliotek, akademin, civilsamhälle och andra samhällsaktörer medverkar för att skapa ett digitalt inkluderande samhälle för alla.

 

En bred rörelse för att höja den digitala kompetensen

Digitalidag grundades 2019 för att inspirera fler att utveckla sin digitala kompetens. Engagemanget har varit stort sedan starten och efter fyra år har Digitalidag vuxit till en plattform där privata och offentliga aktörer kan testa idéer och tillsammans hitta långsiktiga lösningar för att hjälpa fler in i det digitala.

Målet har varit att skapa en folkbildningsrörelse där aktiviteter arrangeras för digitala nybörjade såväl som för människor med digital spetskompetens.

 

Fysiska och digitala aktiviteter riktade mot flera målgrupper

Under Digitalidag arrangeras både fysiska och digitala aktiviteter. Från möten med digitala coacher och prova på-kurser i programmering i det offentliga rummet som bibliotek, universitet och butiker, till kompetenshöjande kurser för företag och digitala föreläsningar för näringslivet om framtidens arbetsplats. Aktiviteterna riktar sig till ett stort antal olika målgrupper vad gäller till exempel förkunskaper, åldrar, yrken och intressen.

 

Finansiering och aktörernas deltagande

Digitalidag finansieras genom ett brett stöd från det offentliga och näringslivet, och representanter från medverkande aktörer bistår även i Digitalidags styrelser med arbetsresurser samt med egna aktivitetskostnader som projektledning och marknadsföring.

Aktörernas deltagande ser olika ut beroende på den egna organisationens förutsättningar. Har aktören stor geografisk räckvidd med lokala mötesplatser över landet kan exempelvis dess lokaler användas för att arrangera aktiviteter med att praktiskt komma igång med grundläggande digitala verktyg och tjänster. Andra aktörer medverkar genom att deras egen personal är digitala coacher som vägleder intresserade att ta de första digitala stegen. Möjligheten finns även att själva eller i tillsammans med andra skapa seminarium, poddavsnitt, videor eller andra relevanta aktiviteter. Det går även att bidra genom att sprida information om Digitalidag genom marknadsföring i egna kanaler och plattformar som sociala medier.

 

Utbildning för digitala coacher och en telefonväxel

För att ge de digitala coacherna bästa möjliga förutsättningar har Digitalidag och Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram ett webbaserat utbildningspaket. Syftet är att ge digitala coacher en genomgång och stöd kring vad som är bra att tänka på när det gäller att stötta och coacha personer med liten eller ingen digital vana. Utbildningen är webbaserad och indelad i de fyra stegen motivation, tillgång, färdigheter och användning, och utgår från en forskningsöversikt om digitalt utanförskap från Linköpings universitet.

I projektet ingick även en telefonväxel i samarbete med Post och telestyrelsen (PTS) med möjlighet att ringa in för att få hjälp med digitala frågor och praktisk vägledning. Växeln bemannades av flertalet medarbetare från Digitalidag och erbjöd även möjlighet att få hjälp på engelska och arabiska.

 

Därför är detta ett gott exempel för att höja den digitala kompetensen

Viktiga delar för att lyckas har varit att arbeta nära de deltagande aktörerna för ökad aktivering, aktivt främja privat och offentlig samverkan, anordna utbildningstillfällen för aktörers medarbetare och intresserade för att bli digitala coacher, och att öka kommunikationen för att nå ut till fler och öka delaktigheten i projektet.

Många människor känner en osäkerhet i den digitala världen. Den osäkerheten kan visa sig på olika sätt där vissa kanske är i ett digitalt utanförskap medan andra behöver stöd för att kunna lägga fler pusselbitar i det egna digitala pusslet. Här fyller Digitalidag en viktig roll och visar hur nära samverkan mellan det offentliga och privata kan skapa långsiktigt engagemang och effekt när det gäller digitalisering.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://digitalidag.org/
Organisation Digitalidag
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare