Nyhet: DIGG ansvarar för samordning av EU-finansieringsprogrammet DIGITAL

01 Juli 2023, 07:51 DIGG

Sverige tar ledningen inom EU:s digitala omvandling genom att ansvara för samordningen av det omfattande finansieringsprogrammet DIGITAL. Programmet, som löper mellan 2021 och 2027, har en totalbudget på 7,6 miljarder euro och syftar till att stärka den digitala kapaciteten och infrastrukturen inom EU. Detta inkluderar att underlätta användningen av digital teknik och att snabbt föra forskningsresultat till marknaden.

DIGITAL innefattar en rad olika inriktningar och riktar sig till en bred grupp av intressenter, inklusive företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer. Den svenska myndigheten DIGG har fått uppdraget att samordna programmet.

DIGITAL-programmet markerar en viktig milstolpe i EU:s strävan att säkerställa en framgångsrik och hållbar digital omvandling av samhället och ekonomin. Med Sverige i spetsen genom DIGG:s samordning kommer EU att fortsätta att vara en viktig aktör på den globala digitala scenen.

Digg Forum 25 april 2023: Presentation om aktuella utlysningar inom DIGITAL

Den 25 april 2023 kl. 11.00 hölls en presentation att hållas på Digg Forum med fokus på aktuella utlysningar inom EU-finansieringsprogrammet DIGITAL. Under presentationen kommer deltagarna att få information om de senaste utlysningarna och de möjligheter som finns att söka finansiering för projekt inom digital omvandling. För alla som är intresserade av att söka projektfinansiering inom DIGITAL är detta ett utmärkt tillfälle att få en överblick över de möjligheter som erbjuds.

Ansökan om projektfinansiering från DIGITAL

För att söka finansiering inom EU-finansieringsprogrammet DIGITAL bör ni besöka EU-kommissionens webbplats. När utlysningarna är beslutade kommer webbplatsen att uppdateras med information om alla öppna utlysningar, samt detaljerad information om programmet och ansökningsprocessen.

För att förbereda er inför ansökan kan det vara bra att följa EU-kommissionens webbplats kontinuerligt och hålla er uppdaterade om när utlysningarna offentliggörs. Detta ger er tid att planera och förbereda er ansökan på bästa sätt.

Lycka till med er ansökan om projektfinansiering inom DIGITAL!

Länk

Ni kan läsa mer om projektet här.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ