På Digg forum den 25 april kommer deltagarna att få en inblick i flera viktiga och aktuella ämnen som rör Sveriges digitala infrastruktur, Ena. Under dagen kommer talare från både privat och offentlig sektor att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.

Nytt verktyg för att beräkna nyttor och kostnader inom Ena En av höjdpunkterna under dagen är presentationen av ett nytt verktyg som hjälper till att beräkna nyttor och kostnader inom Ena. Detta verktyg kommer att vara värdefullt för alla som är involverade i utvecklingen av Sveriges digitala infrastruktur, då det ger möjlighet att fatta mer välgrundade beslut kring investeringar och resursallokering.

EU-finansieringsprogrammet DIGITAL Under dagen kommer det även att ges en genomgång av EU-finansieringsprogrammet DIGITAL, som syftar till att stärka digitaliseringen inom EU. Programmet fokuserar på att öka konkurrenskraften och innovationen i den digitala ekonomin, samt att förbättra digitala färdigheter och tillgänglighet till digitala tjänster.

DOS-lagen och konsekvenserna av att försöka undkomma tillgänglighetskraven En annan viktig del av programmet är en diskussion om DOS-lagen (Digital Offentlig Service) och konsekvenserna av att försöka undkomma tillgänglighetskraven. Deltagarna kommer att få insikt i hur lagen påverkar offentliga organisationer och deras digitala tjänster, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns när det gäller att säkerställa att dessa tjänster är tillgängliga för alla.

Bevis och förfaranden inom Single Digital Gateway Avslutningsvis kommer dagen att innefatta en presentation om bevis och förfaranden inom Single Digital Gateway (SDG), en EU-initiativ som syftar till att göra det enklare för medborgare och företag att få tillgång till information, tjänster och rättigheter över gränserna inom EU. Detta ämne kommer att ge deltagarna en förståelse för hur SDG fungerar, samt hur det påverkar svenska organisationer och myndigheter.

Digg Forum 25 april utlovar en spännande och lärorik dag för alla som är intresserade av att fördjupa sig i Sveriges digitala infrastruktur. Med fokus på verktyg, lagar, finansieringsmöjligheter och samarbete inom EU kommer deltagarna att lämna forumet med en ökad förståelse för hur Sverige kan fortsätta att vara en ledande aktör inom den digitala ekonomin.

 

Anmäl dig!

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Virtuell förinspelad
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Tidszon Europe/Stockholm
Organisation TechSverige
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare