Digitalidag till final i European Digital Skills Awards 2024

03 Juni 2024, 12:10 Digital Skills Awards Finalists 2024

European Digital Skills Awards 2024 är en utmärkelse som hyllar banbrytande initiativ och projekt som främjar utvecklingen av digital kompetens och inkludering. Priset, som är en del av Europeiska kommissionens satsning på att höja den digitala kompetensen hos individer, organisationer och företag i Europa, lockar deltagare från hela EU. Bland de nominerade finns både små och stora företag, lokala initiativ och statliga myndigheter. Dessa aktörer har det gemensamma målet att stärka den digitala kompetensen och inkluderingen. Genom att uppmärksamma och belöna deras insatser strävar Europeiska kommissionen efter att inspirera fler organisationer och individer att engagera sig i arbetet med digital inkludering.

Bildrättigheter: Digitalidag ©

Digitalidag nominerad till pris inom kategorin “Inkludering i den digitala världen”

Priset delas ut i flera kategorier, varav en är “Inkludering i den digitala världen”. Denna kategori är särskilt inriktad på projekt som arbetar med att öka den digitala inkluderingen bland utsatta grupper såsom äldre, medborgare, flyktingar, personer med funktionsnedsättning och personer med låg inkomst. Målet är att alla ska ha lika förutsättningar att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Digitalidag, som numera är en del av Post- och telestyrelsen (PTS), har blivit nominerad och gått vidare till finalen i denna kategori. Digitalidag är en folkrörelse med målet att inspirera alla till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Varje år aktiverar och engagerar Digitalidag hundratals aktörer som genomför tusentals aktiviteter i en folkbildande insats över hela landet. Målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Digitalidag är också medlemmar i Digital skills and jobs Coalition Sweden och en del av initiativet Digital skills and jobs platform, Sweden.

Intervju med Lina Cronquist, projektledare på Digitalidag hos Post- och telestyrelsen

Vi har ställt några frågor till Lina Cronquist, projektledare för Digitalidag hos Post- och telestyrelsen (PTS), om deras arbete och nomineringen.

Grattis till nomineringen till European Digital Skills Awards 2024!  Vad betyder det för er att ni har gått vidare till finalen?

Stort tack, nomineringen betyder mycket och delas med alla aktörer och människor som på olika sätt bidragit i Digitalidag från starten år 2019 till idag. Digitalidag – en del av Post- och telestyrelsen – är summan av allas insatser och visar vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi hoppas också att nomineringen ger än mer energi inför årets kraftsamling som arrangeras den 15 – 16 november. Vi har två högt ställda målsättningar. Under perioden 18 april till 16 november är målet att minst 1 miljon personer utvecklar sin digitala kompetens utifrån sina förutsättningar och behov, och att aktiviteter ska ske i alla Sveriges 290 kommuner. När vi går samman är jag övertygad om att vi når båda målen!

 

Vilka resultat eller framgångar har ni uppnått genom Digitalidag?

Resan från starten år 2019 – som Forum för Omställning, Susanne Ackum och Oscar Stege Unger initierade – till var rörelsen är idag är en viktig del av resultatet. Det första året medverkade 75 aktörer och nu är fler än 375 aktörer med. Genom nära dialog har rörelsen vuxit till att bli en samverkansplattform där vi inom Digitalidag-kansliet aktivt kan agera matchmaker och sammanföra aktörer till att göra gemensamma insatser.  Genom att bygga på befintliga strukturer kan utbildningsaktiviteter arrangeras på platser där människor känner sig trygga och genom aktörer som är relevanta just för målgruppen. På så vis kan mer värde skapas av resurser som redan läggs inom området. Hittills har vi gjort över 450 matchningar mellan aktörer från olika sektorer, och nu när Digitalidag är en del av PTS finns förutsättningar för att göra detta än mer långsiktigt och kontinuerligt. För att Sverige ska bli ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt land behöver vi arbeta ihop, och vi hoppas att Digitalidag är en positiv symbol på hur man kan göra det, i det stora såväl som i det lilla.

 

Hur planerar ni att fortsätta utveckla Digitalidag för att främja digital kompetens och inkludering? 

Vi är i en mycket spännande fas när vi sedan årsskiftet bygger in Digitalidag som en naturlig del av PTS verksamhet. Inom Digitalidag arbetar vi för att minska dagens digitala utanförskap, men också verka som en proaktiv kraft för att förebygga att nya kunskapsgap skapas. Digitaliseringen och inte minst AI-utvecklingen går väldigt fort, och det ställer krav på att vi hanterar dagens utmaningar men också att blicken lyfts för att se vad som behövs på sikt. För att möjliggöra det behövs mod och brett samarbete. Genom att arbeta utifrån gemensamma mål kan vi tillsammans på bred basis i hela landet göra ett kunskapslyft. Föreställ dig om alla aktörer utbildar sin egen personal en timme som sitt bidrag till att nå miljonen – totalen av det blir genast väldigt många timmar! Varje utbildningstimme blir ett bidrag till en större helhet där svenska aktörer konkret verkar för att öka den digitala inkluderingen och svensk konkurrenskraft. Vår ambition är också att sprida Digitalidag-konceptet brett och förhoppningsvis har vi inom några år Digitalidag-dagar runt om i hela Europa. Det vore både mäktigt, och sänder en tydlig signal.

 

Hur kan allmänheten eller andra aktörer i Sverige bidra till att stödja och engagera sig i Digitalidag? 

Alla som vill bidra till att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen kan medverka i Digitalidag, både som aktör och privatperson. För att skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige behöver vi arbeta ihop, och jag hoppas att ännu fler ansluter sig till rörelsen. Digitalidag-tröjorna symboliserar att vi gör detta som ett lag! På vår hemsida kan man anmäla sig som aktör via vår intresseanmälan, och även se olika exempel på hur man kan engagera sig. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra en stor skillnad.

Bildrättigheter: Digital Skills and Jobs Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ