Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Magisterprogrammet i Software Engineering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en utbildning som syftar till att förbereda studenter för att möta framtidens komplexa utmaningar inom mjukvaruutveckling. Programmet är utformat för att ge djupare kunskaper inom mjukvaruutveckling och för att möta branschens krav, vilket ger större möjligheter att ta mer ansvar och anta större utmaningar inom området.

Utbildningen fokuserar på att utveckla studenternas förmåga att analysera, förbättra och applicera kunskaper inom mjukvaruutveckling. Studenter kommer att få kunskaper om att utveckla programvara för produkter och tjänster där det ställs höga krav på effektivitet och kvalitet. Programmet inkluderar ämnen som molnarbete, maskininlärning, mjukvarusäkerhet och forskningsmetodik. Detta ger studenterna en helhetssyn av den komplexa processen som utveckling av mjukvara innebär, inklusive planering, kravinsamling, implementering och testning.

Utbildningen är också forskningsförberedande, vilket ger möjligheter för de som är intresserade av att forska inom området programvaruteknik. BTH är högt rankad globalt inom forskning på tillämpad programvaruteknik, och detta program är starkt kopplat till denna forskning.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Programmet består av 60 högskolepoäng och mynnar ut i en filosofie magisterexamen.

Behörighet

Behörighetskrav: Du ska ha en kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen med minst 180 högskolepoäng inom ett tekniskt fält. Examenen bör inkludera ett självständigt projekt om minst 15 högskolepoäng. Efter att ha avslutat din utbildning ska du ha samlat på dig minst två års arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling, vilket bekräftas med ett arbetsgivarintyg. Denna erfarenhet ska innehålla kompetens inom programmering, vilket också styrks med intyg. Slutligen krävs kunskaper motsvarande Engelska 6.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Högskolepoäng: 60hp
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
  • Undervisningstid: 2024 vecka 03 till 2026 vecka 03
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid

Anmälan öppen 15 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Blekinge tekniska Högskola
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Blandade, Online
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240121
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Blekinge Tekniska Högskola
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift