Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursöversikt: Mjukvarutestning

Denna kurs ger dig en gedigen insikt i mjukvarutestningens kärnproblem, samtidigt som den introducerar de metoder och verktyg som är nödvändiga för en modern och strukturerad testningsprocess.

Kursinnehåll Kursen består av fem huvudsakliga avsnitt:

 1. Grundläggande koncept inom mjukvarutestning och testdesign.
 2. Enhetstestning: Metodik, design och automatisering.
 3. Djupdykning i integrerings- och systemnivåtestning.
 4. Statisk kontra dynamisk kodgranskning.
 5. Specialiserad testdesign.

Industriella Utmaningar som Täcks i Kursen

 • Identifiering av problem i tidiga utvecklings- och integrationsfaser.
 • Minimera kostnader orsakade av kvalitetsbrist.
 • Kritisk granskning av mjukvara och system för att bedöma deras produktionsberedskap.
 • Erkänna och adressera svagheter i den kontinuerliga utvecklingsprocessen.

Vad du kommer att Lära dig

 • Få insikt i mjukvarutestningens grundläggande mål, utmaningar och ramar, samt dess samband med andra viktiga delar av mjukvaruutveckling, som kravspecifikation och kodskrivning.
 • Bli skicklig i de mest aktuella testdesignmetoderna.
 • Använda statisk och dynamisk kodgranskning effektivt.
 • Få en inblick i avancerade testtekniker, inklusive modellbaserad testning och den senaste forskningen inom detta område.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng

Behörighet

100 hp, varav 70 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 15 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

 • Högskolepoäng: 7,5 hp
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Studietakt: Distans, 25%, deltid halvfart
 • Undervisningstid: 2024-01-15 – 2024-06-02
 • Undervisningsform: Distans

Anmälan öppen 15 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Icke-modersmålstalare, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Mälardalens universitet
Organisation Mälardalens universitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet labb / simulering / övningskursarbete
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240115
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Mälardalens Universitet
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift