Namn på utbildningen: Masterprogrammet i Informationssäkerhet
Länk: Luleå tekniska universitet – Masterprogram i Informationssäkerhet

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster. Programmet betonar ett aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk analys med ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna inkluderar individuella studier, grupparbeten, seminarier och föreläsningar.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande kurser ger en socio-teknisk förståelse av fältet och dess utmaningar.
  • Valbara kurser för specialisering inom ledning och styrning av informationssäkerhet eller tekniska lösningar.
  • Kurser omfattar informationssäkerhet, tillämpad datorsäkerhet, internetsäkerhet, säkerhet för IT-infrastruktur, skydd av kritisk infrastruktur och styrning av informationssäkerhet.
  • Det första året avslutas med en projektkurs.
  • Det andra året fokuserar på spetsforskning och trender inom informationssäkerhet, med möjlighet att välja kurser inriktade mot teknisk informationssäkerhet eller management av informationssäkerhet.
  • Programmet avslutas med ett examensarbete.

Studieform:
Utbildningen erbjuds både på distans och på campus i Skellefteå. För distansstudenter finns inga obligatoriska träffar på campus. Kommunikation med lärare sker via en webbaserad lärplattform, e-post och videokonferens.

Starttid:
2024-09-02, v. 36 2024,

Karriärmöjligheter:
Utbildningen ger bred socio-teknisk kompetens inom informationssäkerhet och expertkunnande inom studentens intresseområde. Möjliga arbetsområden inkluderar riskhantering och konsultverksamhet inom informationssäkerhet. Efter utbildningen kan man arbeta som säkerhetsansvarig i privata företag, banker eller inom kommunala och statliga myndigheter.

Examen:
Utbildningen leder till en masterexamen i informationssäkerhet.

Högskolepoäng:
120 hp

Utbildningsnivå:
Avancerad nivå

Förkunskap:
Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom systemvetenskap, datateknik, informationssystem eller inom näraliggande område. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Anmälan:
Öppen för sen anmälan för höstterminen 2024.

Språk:
Engelska

Avgift:
EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

Studietakt:
Heltid

Undervisningsplats:
Distans eller campus i Skellefteå

Anmälan:
Ansökan öppen

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Webbutveckling
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Luleå Tekniska Högskola
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till ett år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240902
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Luleå Tekniska Universitet
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter