Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Är du intresserad av att framgångsrikt industrialisera en produkt? Denna kurs är då skräddarsydd för dig!

Kursbeskrivning Denna kurs utrustar dig med kunskapen om hur en produkt interagerar med industriella processer för att uppnå optimal effektivitet. En viktig del av kursen fokuserar på hur “tid-till-volym”-strategin med hög kvalitet kan maximera produktiviteten och minimera kostnaderna. Vi erbjuder konkreta verktyg och tekniker för att tackla de vanligaste industrialiseringsutmaningarna, vilket i sin tur garanterar en smidig och kostnadseffektiv övergång till industrialisering. Dessutom kommer kursen att rikta strålkastarljuset på bästa praxis för att undvika potentiella misslyckanden i din industrialiseringsresa.

Kursens innehåll Du kommer att lära dig:

  • De grundläggande stegen i industrialiseringsprocessen samt tillhörande metoder och verktyg.
  • Faktorer som påverkar framgången av industrialisering, inklusive de senaste digitala trenderna som Industry 4.0.
  • Att granska och optimera befintliga industrialiseringsprocesser och genomföra konkreta projekt inriktade på att introducera nya produkter eller produktionsmetoder i industrin.

 

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Fristående kurs, 2,5 högskolepoäng

Behörighet

100 högskolepoäng, där 70 av dessa ska vara inom teknisk eller informatikområde. Av dessa bör minst 15 högskolepoäng vara inom programmering eller mjukvarudesign. Krav på kunskaper i Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 finns också. Dock, om kursen hålls på engelska, bortses kravet på Svenska B/Svenska 3.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Högskolepoäng: 2.5 hp
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: Distans, 17%, deltid halvfart
  • Undervisningstid: 2024-03-25 – 2024-06-02
  • Undervisningsform: Distans

Anmälan öppen 15 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Mjukvara
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Icke-modersmålstalare, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Mälardalens universitet
Organisation Mälardalens universitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet labb / simulering / övningskursarbete
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 6 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240325
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Mälardalens Universitet
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift