Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, präglas av smarta fabriker och automatisering där maskiner kommunicerar och interagerar med varandra. Digitala tvillingar spelar en central roll inom detta paradigmskifte, eftersom de tillåter en sömlös integration mellan den fysiska och digitala världen. Detta möjliggör övervakning, förutsägelse och förbättring av produktionsprocesser, och effektiviserar även produktutveckling och prototypskapande.

Under kursen kommer studenterna att utforska:

  • Grundläggande principer bakom digitala tvillingar och dess relation till Industri 4.0.
  • Tekniker och verktyg för att skapa, förvalta och optimera digitala tvillingar.
  • Tillämpningen av digitala tvillingar inom produktutveckling, övervakning, och underhåll.
  • Fallstudier där digitala tvillingar har implementerats framgångsrikt inom industrisektorn.

Kursen kommer även att täcka de etiska och säkerhetsmässiga aspekterna av att använda digitala tvillingar, samt de utmaningar och hinder som kan uppkomma vid implementering.

Genom att kombinera teoretiska koncept med praktiska verktyg och metoder kommer studenterna att förberedas för att aktivt bidra till övergången mot en mer digitaliserad och automatiserad produktionsmiljö. Vid kursens slut kommer studenterna att ha förmågan att självständigt utveckla och implementera digitala tvillingar inom olika industriella sammanhang, samt förstå deras roll och potential inom den framväxande Industri 4.0-eran.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Fristående kurs, 5 högskolepoäng

Behörighet

För att bli antagen till kursen måste studenten ha slutfört minst 180 högskolepoäng, varav 90 hp bör vara inom ämnesområdena maskinteknik, industriell ekonomi och management eller andra relaterade tekniska discipliner.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Högskolepoäng: 7,5 hp
  • Nivå: Grundnivå
  • Studietakt: Distans, blandad undervisningstid, deltid 33%
  • Undervisningstid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
  • Undervisningsform: Distans

Anmälan öppen 15 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Maskininlärning, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Blekinge tekniska Högskola
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240121
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Blekinge Tekniska Högskola
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .