Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs ger dig kunskap om att konstruera konvolutionella neurala nätverk (CNN). Du kommer att förstå hur man utformar smarta system med Deep Learning för kategorisering, annotering och igenkänning av objekt.

 • Att förstå grundläggande teori om bildbehandling
 • Att beskriva grundläggande behov, utmaningar och begränsningar för Big Data inom industriell bildbehandling
 • Att beskriva och förstå grundläggande principer för konvolutionella neurala nätverk
 • Att visa förmåga att använda djupinlärningsverktyg inom industriell bildbehandling

Kursen består av tre moduler:

 1. Bildbehandling: Introduktion till industriell bildbehandling med Big Data samt grundläggande principer för bildbehandlingstekniker.
 2. Djupinlärning med konvolutionella neurala nätverk: Genomgång av neurala nätverk som klassificerare, introduktion till konvolutionella neurala nätverk och djupinlärningsarkitekturer.
 3. Inlärningsverktyg: Implementera djupinlärning för bildkategorisering och objektigenkänning, med hjälp av exempelvis Keras.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

2,5 högskolepoäng

Behörighet

90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller motsvarande, inklusive minst 15 högskolepoäng i programmering. Utöver detta krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Om kursen undervisas på engelska, undantas kravet på Svenska B/Svenska 3.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

 • Högskolepoäng: 2,5 hp
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Studietakt: 2023-10-09 – 2023-11-26 (deltid 25%)
 • Undervisningstid: Blandade tider
 • Undervisningsform: Kurs på distans

Anmälan sker

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Mälardalens universitet
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Mälardalens Universitet
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift