Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen “Artificial Intelligence in Society” vid KTH Royal Institute of Technology syftar till att ge studenterna kunskap om hur AI (artificiell intelligens) passar in i dagens informationssamhälle. Kursen innehåller en historisk översikt över hur artificiell intelligens har utvecklats sedan dess formativa år fram till idag, och presenterar kritiska perspektiv på artificiell intelligens och dess utveckling.

Kursen diskuterar möjligheter och risker med artificiell intelligens under de närmaste kommande decennierna och tar upp etiska aspekter relaterade till artificiell intelligens idag och i framtiden. Studenterna kommer att få möjlighet att fördjupa sina kunskaper, stärka sina skrivfärdigheter och utveckla sina mjuka färdigheter under intressanta diskussioner.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Fristående kurs, 9 högskolepoäng

Behörighet

Kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DM2572. Gymnasiekursen Engelska B/6.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Högskolepoäng: 7,5 hp
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: Distans, 33% halvfart
  • Undervisningstid: våren 2024
  • Undervisningsform: Distans

Anmälan öppen 15 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Icke-modersmålstalare, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation KTH
Organisation KTH
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240114
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör KTH
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift