Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen “AI och innovationshantering” vid Högskolan i Halmstad är särskilt utformad för yrkesverksamma och är en del av programmet MAISTR. Denna kurs kan läsas som en del av hela programmet eller som en enskild kurs. Den ingår i kursspåret innovation management och ges på distans på engelska.

Kursen introducerar begreppet innovationshantering och dess olika dimensioner, med särskilt fokus på hur artificiell intelligens (AI) kan integreras i denna process. Den behandlar aspekter relaterade till AI-adoption, inklusive tekniska, organisatoriska, lagliga och andra regleringsdimensioner. Kursen utforskar hur dessa processer kan förstås från ett organisationsperspektiv och den roll som AI kan spela i dessa processer.

Kursen är strukturerad i tre moduler:

  1. AI inom produkt/teknikinnovation: Denna modul fokuserar på hur AI kan integreras i produkt- och teknikinnovationsprocesser.
  2. AI inom tjänsteinnovation (NSD): Denna modul utforskar hur AI kan användas för att driva innovation inom tjänsteutbud och tjänsteleverans.
  3. AI inom teknikutveckling: Denna modul behandlar hur AI kan användas för att driva teknisk innovation och utveckling.

För att uppnå kursmålen deltar studenterna i en rad praktiska övningar, inklusive nätbaserat lärande, podcastlyssning, examinationer och reflektioner kring införandet av AI i innovationsprocessen.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

3 högskolepoäng

Behörighet

Engelska 6 tillsammans med antingen en Högskoleingenjörsexamen med ett självständigt projekt om 15 hp, en Teknologie kandidatexamen med ett självständigt projekt om 15 hp, eller en jämförbar utbildning.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Högskolepoäng: 3 hp
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: 2024 vecka 03 (deltid 25%)
  • Undervisningstid: Blandade tider
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid

Anmälan öppen 19 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Högskolan i Halmstad
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 4 veckor
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240121
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Högskolan i Halmstad
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift