Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen “Adaptiv Lean Programvarutestning” vid Blekinge Tekniska Högskola är en innovativ kurs som syftar till att förbereda studenter med de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att bli framstående testspecialister inom mjukvarubranschen. Kursen är utformad för att ge en omfattande förståelse av de senaste teknikerna och verktygen som används för validering och verifiering av mjukvara i en agil och lean utvecklingsmiljö.

Kursen fokuserar på att utrusta studenter med hands-on kunskap som är direkt tillämpbar i arbetsmiljön. Den lägger grunden för att förstå och bemästra adaptiva och lean metoder inom programvarutestning, vilket gör studenterna redo att möta och hantera de komplexa utmaningarna i den snabbt föränderliga världen av mjukvaruutveckling.

Studenter kommer att lära sig att anpassa sig och tillämpa relevanta testningsstrategier och -metoder i olika utvecklingsmiljöer, och därmed bli effektiva och kompetenta testspecialister. Kursen betonar vikten av praktisk erfarenhet och tillämpning, och studenterna kommer att få möjlighet att arbeta med realistiska scenarier och fallstudier för att förbättra sina praktiska färdigheter och kunskaper.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans med blandad undervisningstid och är på deltid 25%.

Avancerad nivå

7,5 högskolepoäng

Behörighet

Studenter bör ha minst 90 hp från ett tekniskt område, inklusive en genomförd 7,5 hp-kurs inom Grundläggande Programvaruteknik eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp. Av dessa 90 hp bör åtminstone 30 hp komma från kurser inom områden som Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem eller Operativsystem. Alternativt kan studenter kvalificera sig med 90 hp inom teknologi och minst 2 års arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling, styrkt med arbetsgivarintyg.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Högskolepoäng: 7,5 hp
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22 (deltid 25%)
  • Undervisningstid: Blandade tider
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid

Anmälan öppen 15 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Blekinge tekniska Högskola
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 6 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Blekinge Tekniska Högskola
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .