Sammanfattning

Unity4Water är ett forskningsprojekt som initierats av Mälardalens universitet (MDU) i samarbete med RISE och ett 30-tal partners från industri- och livsmedelsproduktionssektorn. Projektets ambition är att revolutionera användningen av avloppsvatten och processvatten genom att omvandla dessa till värdefulla resurser för matproduktion.

Bakgrund

I en tid då världen upplever en akut brist på dricksvatten, är det ohållbart och ineffektivt att använda dricksvatten för bevattning av grödor och industriella processer. Unity4Water tar sig an denna utmaning genom att utveckla metoder för att återanvända industriellt processvatten och avloppsvatten för att bevattna grödor, vilket bidrar till en mer hållbar och effektiv användning av vattenresurser.

Teknologisk integration och samhällsvetenskap

Projektet kombinerar den senaste tekniken med samhällsvetenskapliga insikter. En forsknings- och demonstrationsanläggning kommer att uppföras där återvunnet vatten används för att odla grönsaker. Denna metod sparar inte bara vatten utan återvinner även näringsämnen, vilket minskar behovet av konstgödsel. För att övervaka vattnets kvalitet och optimera grödornas tillväxt, kommer projektet att använda sig av avancerad teknik såsom optiska sensorer, elektroniska näsor, dynamiskt ljus, koldioxidinfångningsteknik, AI och maskininlärning. Minidrönare utrustade med multispektrala kameror planeras också användas för att mäta växternas hälsa.

Tvärvetenskapligt samarbete

Unity4Water är ett tvärvetenskapligt projekt som förenar forskare från MDU, RISE, Mittuniversitetet, Lunds universitet, Biotech Heights och Chalmers Industriteknik med representanter från flera företag och industrier, inklusive TetraPak, Siemens, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Miljö, ICA Maxi, Swegreen och DirectCarbon. Genom detta samarbete skapas en plattform för kunskapsutbyte och innovation inom hållbar vattenanvändning.

Framtidens vattenanvändning

Unity4Water står som ett exempel på hur forskning och innovation kan bidra till en mer hållbar framtid, och visar på vikten av att tänka nytt när det gäller användningen av våra vattenresurser. Projektet är ett viktigt steg mot att skapa mer hållbara och effektiva metoder för vattenanvändning inom matproduktion och industri.

Varför är det här ett gott exempel?
Unity4Water-projektet är ett utmärkt exempel på hållbar innovation genom sitt tvärvetenskapliga samarbete mellan akademi och industri för att adressera den globala utmaningen med vattenbrist. Genom att utveckla metoder för att återanvända avloppsvatten och processvatten inom matproduktion, bidrar projektet till en mer hållbar och effektiv användning av vattenresurser. Användningen av avancerad teknik som AI, maskininlärning och drönare för att övervaka och optimera vattenanvändningen visar på potentialen att integrera modern teknik i miljövänliga lösningar. Unity4Water exemplifierar hur innovation kan bidra till resurseffektivitet, minska miljöpåverkan och främja hållbar utveckling, vilket gör det till ett föredömligt initiativ inom hållbarhet och miljöskydd.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/unity4water
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare