Sensorer, digitalisering och AI kan vara grunden för innovativa produkter och tjänster inom jordbruket. AgrifoodTEF erbjuder små och medelstora företag möjligheten att kostnadsfritt testa och verifiera sina innovationer riktade mot jordbruket på flera av sina testanläggningar. Här kan företag utforska allt från växtodling till animalieproduktion, med målet att påskynda lanseringen av sina produkter och säkerställa deras funktionalitet, säkerhet och efterlevnad av lagar och regler.

Snabb lansering av dina produkter

Jordbruket och livsmedelsproduktionen i Europa står inför en rad utmaningar, inklusive klimatförändringar, importberoende, antibiotikaresistens, minskad lönsamhet och urlakad jord. För att stödja utvecklingen mot ett hållbart och lönsamt jordbruk är det nödvändigt att testa och verifiera nya tekniker snabbt. AgrifoodTEF, ett EU-finansierat projekt, erbjuder kostnadsfria testmöjligheter för företag, vilket bidrar till att innovationer når marknaden snabbare.

 

Vad vill du testa?

AgrifoodTEF erbjuder tillgång till två fantastiska anläggningar för tester:

  • Testbädd digitaliserat jordbruk i Uppsala: Har fokuserat på att driva digitalisering och robotisering inom jordbrukssektorn.
  • AstaZero utanför Borås: En testbana inriktad på autonoma fordon.

Dessutom har RISE över 130 test- och demonstrationsanläggningar som kan användas beroende på vad företaget vill testa. Kombinationen av jordbrukskompetens och andra områden som AI, digitalisering och autonoma fordon syftar till att förkorta tiden mellan prototyp och marknadsintroduktion och bygga tillit för nya AI- och robotiklösningar inom jordbrukssektorn.

Exempel på tjänster i våra testanläggningar

  • Verifiering och test: Testa robotmaskiner, säkerhetsfunktioner och sensorsystem i både verkliga och virtuella miljöer.
  • Guide bland lagar och regler: Hjälp med att navigera genom regelverk som maskindirektivet, datalagen och AI-förordningen för att säkerställa efterlevnad.
  • Testa ny teknik: Utforska och testa ny teknik innan den officiellt godkänns för allmän användning.

Främja teknikutvecklingen inom jordbruket

AgrifoodTEF ska främja teknikutvecklingen inom jordbruket och erbjuder möjligheter att testa ny teknik i verklighetsnära miljöer innan marknadsintroduktion. Målet är att införa AI- och robotiklösningar i jordbruket för att stärka hållbarheten i livsmedelsproduktionen. Projektet koordineras av RISE i samarbete med AstaZero, med finansiering från EU och Vinnova. Konsortiet består av 29 parter från nio europeiska länder, inklusive Wageningen University och Research i Holland, Agrotech Valley i Tyskland och koordinatorn Fundazione Bruno Kessler i Italien.

Sammanfattning

Projekt namn: AgrifoodTEF
Status: Pågående
RISE roll i projektet: Deltagare
Projektstart: 2023-01-01
Varaktighet: 5 år
Total budget: 50 miljoner SEK
Partner: AstaZero
Finansiärer: Vinnova, EU
Projektets webbplats: AgrifoodTEF
Koordinator: Fondazione Bruno Kessler

Internationellt samarbete och hållbarhet

Den 4 mars i Berlin meddelade de fyra europeiska Test- och experimentanläggningarna (TEFs) för AI och robotik sin beredskap för affärer vid eventet “All TEFs Open for Business”. Petra Ritter från Charité Universitätsmedizin Berlin betonar vikten av detta initiativ och bjuder in AI-gemenskapen att delta. AgrifoodTEF och andra TEFs erbjuder tekniskt stöd för att testa AI-baserade teknologier i verkliga miljöer, vilket bidrar till snabbare marknadsintroduktion av trovärdig AI inom EU.

Varför det här är ett gott exempel?

AgrifoodTEF är ett utmärkt exempel på hur strategiskt samarbete och tillgång till omfattande resurser kan driva digital transformation inom jordbruket. Genom att kombinera expertis från framstående institutioner och erbjuda skräddarsydda lösningar, utbildning och stöd i alla steg av digitaliseringsprocessen, främjar AgrifoodTEF innovation och hållbarhet. Denna modell visar att en samordnad insats kan leda till betydande förbättringar i effektivitet, konkurrenskraft och hållbarhet, vilket gagnar både enskilda företag och hela industrin.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige, Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/testa-dina-innovationer-inom-ai-och-robotik-for-jordbruket
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Jord-, skogsbruks-, fiskeri- och veterinärmedicinska inte vidare definierade