Sverige ska fortsätta vara globalt konkurrenskraftigt. Men internationella talanger och svenska arbetsgivare har svårt att hitta varandra. Projektet Switch to Sweden ska hjälpa dem matcha rätt, bland annat med hjälp av AI.

Bakgrund

I takt med den växande tech-industrin ökar även behovet av att attrahera och behålla kompetenser. Till 2024 kommer det att behövas cirka 70 000 talanger inom tech. För att öka kontaktytorna mellan studenter, forskare och arbetslivet driver Linköping Science Park det treåria projektet Switch to Sweden. Syftet är att genom olika aktiviteter hjälpa talanger och arbetsgivare hitta rätt matchningar. Projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova, vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till en hållbar tillväxt.

Utmaning att behålla internationell kompetens

Sverige är ett internationellt konkurrenskraftigt land och mitt i omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa möjligheter lockar många besökare och inte minst internationella talanger. Men det finns utmaningar; dels kan tillståndsprocesser och regelverk vara ett hinder för att få internationella studenter och forskare att stanna kvar i Sverige, dels kan kunskap om hur man söker jobb kan vara en utmaning. Svenska arbetsgivare kan å sin sida bli bättre på att öppna upp för internationell kompetens.

Switch to Sweden växlar upp matchningarna

Sedan 2015 genomför Linköping Science Park årligen insatser för att Sverige ska bli bättre på att anställa kvalificerad och internationell kompetens. Bland annat utvecklade man en matchmaking-plattform där arbetsgivare och talanger kunde hitta varandra med hjälp av AI. Projektet Switch to Sweden är ett tillfälle att växla upp ambitionerna för att nå ännu fler matchningar. Aktiviteter som riktar sig till internforskare och studenter kan vara

Information om att komma igång i Sverige

Switch to Sweden förser framförallt information som kan hjälpa internationella kompetenser att se fördelarna med att jobba i Sverige. Det finns även aktiviteter som karriärdagar där talanger och arbetsgivare kan mötas. Genom Switch to Sweden kan även arbetsgivare få hjälp med processer som krävs för att anställa internationell kompetens.

Matchmaking med AI

För att hjälpa talanger och arbetsgivare hitta kvalificerade matchningar har man inom projektet Switch to Sweden utvecklat ett matchmaking-verktyg, som med hjälp av AI kan ta fram matchningar. AI Matchmaking Tool börjar med att både talanger och företag fyller i ett frågeformulär om aspekter som kompetens och motivation. Verktyget jämför svaren och genererar matchningar när talanger och företag svarat liknande på frågorna.

Varför är detta ett gott exempel?

Det treåriga projektet drivs av Linköping Science Park och finansieras av Vinnova med syftet att bidra till att stärka Sveriges attraktionskraft. Genom att förse internationell kompetens och svenska arbetsgivare med rätt information ökar chanserna för båda sidorna att mötas. Projektet bidrar till fler av de globala målen; mål 8 som syftar till att främja en inkluderande ekonomisk tillväxt och goda arbetsvillkor, mål 9 som handlar om att uppmuntra en inkluderande industrialisering och nya innovationer, mål 10 för att minska ojämlikhet och mål 17 för att bidra till att stärka en hållbar utveckling genom globala partnerskap.

Rapport och webbinarium

Som en del i projektet har Switch to Sweden tagit fram rapporten “Talent Map Report: Academic International Talent and Companies in Sweden 2022”. Där undersöks behov, utmaningar och möjligheter för att bättre förstå situationen bland målgrupperna – med fokus på internationella studenter i Sverige (master- och doktorandnivå) inom STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) och kunskapsintensiva företag. 100 företag och över 500 internationella studenter deltog i studien.

De viktigaste resultaten av rapporten är behovet av att stödja företag och studenter inom tre specifika områden:
– Språk och kultur
– Migration och administration
– Retention och integration

Läs hela rapporten och se webbinariet som presenterar rapporten.

Fakta om projektet:

Finansiär: Vinnova

Deltagande organisationer: Linköping Science Park

Tidplan: 2022-2025

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU, Sverige, Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://linkopingsciencepark.se/switch-to-sweden/
Organisation Linköping Science Park
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare