Bakgrund OrigoShift är ett innovativt projekt som utforskar användningen av Virtual Reality-teknik (VR) för att tillgängliggöra kulturupplevelser och skapa nya plattformar för kulturskapare. Projektet har sina rötter i Inclubit-360, en teknik utvecklad av RISE för att inkludera elever som inte kan närvara fysiskt i klassrumsundervisning.

Syfte Projektets syfte är att tillgängliggöra kulturupplevelser, särskilt scenkonst, på ett immersivt och interaktivt sätt. VR-tekniken gör det möjligt för besökare att fritt navigera mellan olika kameravinklar under livesändningar, vilket ger en dynamisk och engagerande upplevelse. OrigoShift riktar sig både till vana och ovana kulturkonsumenter, med särskilt fokus på unga, äldre och personer med begränsad tillgång till kultur.

OrigoShift tar sin utgångspunkt i kulturpolitiska mål och digitaliseringsstrategier, med målet att främja tillgången till kultur för alla och utforska nya distributionsformer. Forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge en känsla av sammanhang och beredskap att möta utmaningar. Genom OrigoShift kan fler få tillgång till kultur, vilket kan förbättra deras livskvalitet.

Genomförande OrigoShift utvecklar en webbaserad applikation med öppen källkod som möjliggör realtidskulturupplevelser utan datalagring. Den virtuella besökaren kan själv välja perspektiv och förflytta sig i rummet, vilket skapar en unik upplevelse. Projektet undersöker också möjligheterna att erbjuda en labbmiljö där kulturutövare kan testa tekniken och ge feedback.

RISE Roll RISE spelar en central roll i projektet genom att koordinera utvecklingen av mjukvaran och stödja implementeringen och testningen av tekniken. RISE samarbetar med olika kulturorganisationer för att säkerställa att lösningarna möter kulturskaparnas behov.

Resultat Projektet har resulterat i en webbaserad applikation som kan installeras och drivas lokalt. Applikationen låter besökare fritt navigera mellan olika kameravinklar i realtid, vilket ger en dynamisk och engagerande upplevelse. Virtuella besökare kan interagera och prata med varandra som 3D-avatarer.

Framtidsperspektiv OrigoShift strävar efter att skapa nya möjligheter för kultursektorn genom att utnyttja VR-teknikens potential. I takt med att VR-industrin växer och tekniken blir mer tillgänglig, hoppas projektet kunna erbjuda kulturella upplevelser på nya sätt som både förbättrar tillgången och engagemanget. Projektet undersöker också hur en digital foajé kan utformas för att skapa en social miljö för de virtuella besökarna.

Varför det här är ett gott exempel?

OrigoShift är ett utmärkt exempel på hur innovativ teknik kan användas för att göra kulturupplevelser mer tillgängliga och bekämpa social isolering. Genom att erbjuda immersiva VR-upplevelser i realtid skapar projektet nya möjligheter för både kulturskapare och besökare. Den öppna källkoden och flexibla applikationen gör lösningen anpassningsbar för olika behov och miljöer. Projektet demonstrerar hur samarbete mellan offentliga aktörer och tekniska experter kan leda till hållbara och innovativa lösningar som gynnar både samhället och individer.

Hur man använder OrigoShift via GitHub

För att komma igång med OrigoShift, besök projektets GitHub-sida där du hittar all nödvändig information och instruktioner för att installera och använda mjukvaran. Följ stegen för att klona repository, installera nödvändiga beroenden och starta applikationen. Genom GitHub-sidan kan du också bidra till utvecklingen genom att rapportera buggar, föreslå förbättringar och delta i diskussioner med andra användare och utvecklare.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Virtuell verklighet
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/origoshift
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Utbildning som inte vidare definieras