Ingress: North Sweden Cleantech har framstått som en banbrytande kraft för hållbar innovation i norra Sverige. Genom att sammanföra små och medelstora företag med stödjande miljöer och system, har initiativet inte bara accelererat regionens omställning till en grönare ekonomi utan också förnyat och utvidgat sitt åtagande mot en hållbar framtid genom uppföljningsprojektet “Innovationskraft för Grön Omställning”.

Bakgrund: Startskottet för North Sweden Cleantech gick 2019, med ambitionen att öka tillgängligheten till stödsystem och innovationsmiljöer för cleantech i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Under ledning av Kompetensspridning i Umeå och med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, har projektet främjat ett exemplariskt samarbete mellan offentliga och privata sektorer. Detta inkluderar nyckelorganisationer som Skellefteå Science City och Uminova Innovation, samt ett brett spektrum av partners från kommuner och regioner till energibolag och akademiska institutioner.

Syfte: Syftet med North Sweden Cleantech har varit att stärka regionens förmåga att leda inom hållbar utveckling genom att erbjuda affärsrådgivning, tillgång till viktiga nätverk och stöd i utvecklingen av hållbara affärsmodeller. Projektet har strävat efter att skapa en dynamisk plattform där företag kan utvecklas och bidra till en hållbar samhällsomställning, med fokus på att främja innovationer som adresserar klimatförändringar och miljömässig hållbarhet.

Förnyelse och Expansion: Med avslutningen av North Sweden Cleantechs första fas 2022, tog initiativet steget in i en ny era genom att lansera “Innovationskraft för Grön Omställning“. Detta nya projekt, som startade i januari 2023, syftar till att ytterligare stärka små och medelstora företags innovationskraft och konkurrenskraft genom att utnyttja möjligheterna som den gröna omställningen erbjuder. Med partners som RISE Processum och finansiering från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Tillväxtverket, strävar projektet efter att synliggöra och tillgängliggöra innovationsmiljöer och testbäddar för att främja samarbete och utveckling av hållbara lösningar.

Resultat och Framgångar: North Sweden Cleantech har blivit en viktig drivkraft för innovation och tillväxt inom cleantech-sektorn i norra Sverige. Med ett affärsnätverk som omfattar över hundra företag, har projektet spelat en avgörande roll i att stödja företagsutveckling och främja hållbar innovation. “Innovationskraft för Grön Omställning” förväntas bygga vidare på dessa framgångar genom att främja samarbete och utveckling av hållbara lösningar, med målet att stärka regionens position som en ledande aktör inom grön teknik och hållbar utveckling.

Varför ett gott exempel: North Sweden Cleantech och dess förnyelse genom “Innovationskraft för Grön Omställning” visar på vikten av långsiktigt engagemang och samverkan för att uppnå hållbar utveckling. Dessa projekt illustrerar hur regional utveckling kan främja innovation och ekonomisk tillväxt inom cleantech-sektorn, och tjänar som inspirerande exempel för andra regioner som strävar efter hållbarhet. Genom att fokusera på hållbarhet och samarbete har dessa initiativ bidragit till att stärka regionens konkurrenskraft och position som en ledande aktör inom grön teknik.

Avslutning: Genom kontinuerlig förnyelse och åtagande för hållbar innovation står North Sweden Cleantech och “Innovationskraft för Grön Omställning” som föredömen för hur samarbete mellan olika sektorer kan skapa en stark grund för framtida framsteg inom cleantech. Denna resa mot en grönare framtid understryker regionens roll som en ledande aktör inom hållbar utveckling och innovation, och visar vägen för en hållbar och blomstrande framtid för norra Sverige.

 

Partners – North Sweden Cleantech 

Arctic BusinessSkellefteå kommunÖrnsköldsviks kommunUminova innovationUmeå kommunRegion VästerbottenBostadenUmeå energiSkellefteå kraftVakinUmeå kommunföretagSkellefteå science city

Finansiär
Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

Partners – Innovationskraft för Grön Omställning

Uminova innovationPiteå Science ParkUmeå kommunÖrnsköldsviks kommunSkellefteå Science ParkBizMaker

Finansiärer
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)TillväxtverketRegion VästerbottenÖrnsköldsviks kommunUmeå kommunSkellefteå kommunPiteå KommunSkellefteå kraftUmeå EnergiÖvik EnergiPiteå EnergiVAKINUmeå kommunföretag

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://www.northswedencleantech.se/sv/
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare