Upptäck och utveckla er digitala potential
Är ditt företag eller organisation intresserad av att utvecklas inom digitalisering, specifikt inom artificiell intelligens, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem? Då har du kommit rätt. Genom den europeiska digitala innovationshubben Mighty kan vi erbjuda er skräddarsydda lösningar och expertis för att guida er mot digital framgång.

Bakgrund
Mighty EDIH har skapats för att stödja små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och offentlig sektor att utvecklas inom digitalisering, med fokus på artificiell intelligens, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem. Genom ett samarbete mellan RISE, Propell i Hudiksvall, Sandbacka Science Park i Sandviken, Dalarna Science Park i Borlänge och Compare i Karlstad, får företag tillgång till nödvändiga resurser och expertis för att navigera den digitala omställningen.

Syfte
Mighty EDIH syftar till att förbättra företagens konkurrenskraft och hållbarhet genom digital transformation. Huvudmålet är att erbjuda företag och offentliga organisationer verktyg och kunskap för att effektivisera sina processer och förbättra sina tjänster. Mighty vill främja användningen av avancerade teknologier som AI och cybersäkerhet för att lösa praktiska problem och skapa nya möjligheter för tillväxt. Genom att erbjuda tillgång till avancerade testmiljöer, nya nätverk för innovation, och möjligheter till vidareutbildning, strävar Mighty efter att underlätta en smidig och effektiv övergång till digitala arbetssätt. Projektet betonar också vikten av hållbarhet, vilket innebär att den digitala omställningen inte bara ska gynna ekonomisk tillväxt utan också bidra till miljömässig och social hållbarhet.

Genomförande
Genom Mighty får företag inom tillverkande industri och offentlig sektor tillgång till testmiljöer, nya nätverk för innovation, möjligheter till vidareutbildning och stöd i att hitta finansiering för att genomföra en digital och grön omställning. Initiativet bygger på en metodik som inkluderar medvetandehöjning, diagnos, transformationsplan, realisering och regional tillväxt.

Tjänster som erbjuds

 • Mäta digital mognad: Med verktyget Digital Maturity Assessment (DMA) kan företag bedöma sin digitala mognad och få vägledning.
 • Teknisk rådgivning och testning: Tillgång till test- och demoanläggningar för att prova avancerade digitala verktyg.
 • Nätverkande och finansieringshjälp: Hjälp med att hitta finansiering och skapa nätverksmöjligheter.
 • Vidareutbildning: Utvecklingsmöjligheter inom viktiga digitaliseringsområden.

The MIGHTY Method
Mighty Digital Transformation Toolbox fungerar som en verktygslåda för digital omvandling. Processen inkluderar:

 • Medvetandehöjning: Förstå digitaliseringens möjligheter. Många företag och offentlig sektor saknar insikt om digitaliseringens potential och GovTech. Erfarenhet visar att det är avgörande att nå ut från One-Stop-Shops för att möta behoven och driva digitalisering.
 • Diagnos: Bedömning av digital mognad och behov. Verktyg som Digital Maturity Assessments och SWOT-analyser identifierar styrkor och svagheter, vilket skapar en grund för hållbar digital transformation.
 • Transformationsplan: Val av initiativ och stöd för finansiering. Benchmarking, förstudier och coachning hjälper företag att hitta investeringar och partners. Offentlig upphandling anpassas för att främja innovation och samarbete med Quadruple Helix för offentligt värde.
 • Realisering: Implementering av digitala förändringar. Mighty initierar och skapar en resursplan för att allokera nödvändiga resurser och infrastruktur.
 • Regional Tillväxt: Ökad affärsverksamhet och internationalisering. Mighty erbjuder expertkunskap och stöd för att främja affärstillväxt och ökad sysselsättning inom regionen.

GovTech
GovTech innebär nya smarta välfärdstjänster och produkter för anställda och medborgare som samskapas av innovativa företag och offentlig sektor. GovTech strävar efter att göra den offentliga sektorn mer innovativ och utvecklingsorienterad genom att använda ny och framväxande digital teknik. Målet är att göra användningen av skattemedel mer effektiv och öka livskvaliteten för alla medborgare. För att påskynda innovationstakten och öka det offentliga värdet av den digitala omvandlingen är det nödvändigt att skapa närmare samarbete mellan innovativa företag och den offentliga sektorn.

I GovTech-ekosystemet samarbetar huvudaktörer som användare och värdeskapare i offentlig och privat sektor, facilitatorer som stödjer samskapande och kompetensutveckling, och ett stödsystem som erbjuder finansiering och regler för ekosystemet. För närvarande koordineras det svenska GovTech-ekosystemet av Bron Innovation, ett regionalt ICT-kluster och Digital Innovation Hub beläget i Sundsvall, Västernorrland.

Resultat
Genom Mighty EDIH har deltagande företag rapporterat ökad effektivitet, förbättrad säkerhet och förmåga att använda avancerade teknologier som AI. Dessa framsteg har lett till ökad lönsamhet och starkare marknadsposition. Performance monitoring sker genom KPI-mätningar för både SME och offentlig sektor, med fokus på stöd, digital mognad och marknadspotential.

Varför är detta ett gott exempel?

Mighty EDIH är ett utmärkt exempel på hur strategiskt samarbete och tillgång till omfattande resurser kan driva digital transformation. Genom att kombinera expertis från framstående institutioner som RISE och flera science parks, skapar Mighty en stark plattform för företag att övervinna tekniska och finansiella hinder. Initiativet främjar innovation och hållbarhet genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar, utbildning och stöd i alla steg av digitaliseringsprocessen. Denna modell visar att en samordnad insats kan leda till betydande förbättringar i effektivitet, konkurrenskraft och hållbarhet, vilket gagnar både enskilda företag och hela industrin.

Främjande av Innovativ Teknik:
Mighty EDIH främjar användningen av avancerade teknologier som AI och cybersäkerhet för att lösa praktiska problem och skapa nya möjligheter för tillväxt. Denna teknologiöverföring är avgörande för att företag ska kunna konkurrera på en global marknad.

Hållbarhet och Socialt Ansvar:
Projektet betonar hållbarhet genom att integrera miljömässiga och sociala aspekter i digitaliseringsprocessen. Detta innebär att transformationen inte bara bidrar till ekonomisk tillväxt utan också till en hållbar framtid.

Omfattande Stöd och Nätverkande:
Mighty erbjuder ett omfattande stödsystem som inkluderar teknisk rådgivning, testmiljöer, vidareutbildning och finansieringshjälp. Detta helhetsgrepp säkerställer att företag har de verktyg och resurser de behöver för att lyckas.

Regional och Internationell Tillväxt:
Genom att främja regional tillväxt och internationalisering hjälper Mighty företag att expandera sina marknader och öka sin närvaro internationellt. Detta stärker den lokala ekonomin och skapar nya jobbmöjligheter.

GovTech-integration:
Genom att integrera GovTech-aspekter i sitt arbete hjälper Mighty offentlig sektor att bli mer innovativ och effektiv, vilket förbättrar tjänster för medborgare och anställda.

Konkurrenskraft och Lönsamhet:
Deltagande företag rapporterar ökad effektivitet, förbättrad säkerhet och en starkare marknadsposition, vilket leder till ökad lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft.

 

Mighty Organisation i korthet
Mighty styrs av en Smart Specialisation Strategy Steering Board, med representanter från alla fem regioner. Ett strategiskt forsknings- och teknologiforum, med representanter från Dalarna University, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och RISE, säkerställer att Mighty förstår och adresserar SME- och offentlig sektors behov. Mighty Network inkluderar science parks, inkubatorer och branschorganisationer, som sprider initiativets inflytande över regionen.

Projektinformation

 • Målgrupp: Små och medelstora industriföretag och offentlig sektor
 • Projekttid: Oktober 2023 – December 2026
 • Partners: RISE, Propell, Dalarna Science Park, Sandbacka Science Park, Compare
 • Budget: Ca 20 miljoner
 • Finansiärer: Europeiska unionen, Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland
 • Mål: Bidra till digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag inom tillverkande industri och offentlig sektor.

Vad är en Europeisk Digital Innovationshub (EDIH)?
Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) är ett stödsystem som öppnar nya möjligheter för företag och organisationer att bli mer konkurrenskraftiga genom att stödja sin digitala omvandling. Dessa hubbar har en central roll vid genomförandet av EU-programmet för ett digitalt Europa och möjliggör att företag och offentlig sektor får ta del av de senaste digitala teknikerna, inklusive artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och högpresterande datorsystem (HPC). Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och inom offentlig sektor i EU. Huvudfokus ligger på ökad digitalisering i företag, framför allt de små och medelstora, samt på de delar av offentlig sektor som har behov av ökad digitalisering.

Mighty är en av många EDIHar som finns runt om i Europa. Sverige har tilldelats fyra EDIH som finansieras via EU programmet DIGITAL. Ytterligare sju sökande håller så hög kvalité att de kvalificerade sig som EDIH, så kallad ”Seal of Excellence”. Mighty EDIH är en av de sju Seal of Excellence. Tillsammans ger dessa 11 en bra geografisk spridning av EDIH i Sverige. Genom tillgång till EDIH-nätverket hjälper vi varandra med kompetens och kan därför hitta specifika kunskaper och andra parter som matchar dina utmaningar.

 

GovTech innebär nya smarta välfärdstjänster och produkter för anställda och medborgare som samskapade av innovativa företag och offentlig sektor.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter, Högpresterande datorsystem, Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://www.mighty-edih.se/
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare