AI Swedens Data Factory hjälper till att accelerera innovation och användning av AI i Sverige, och erbjuder spännande möjligheter för sina partners. De kan ta med sina egna utmaningar, eller delta i befintliga projekt eller experiment i en produktionsliknande miljö. Exempelvis i Edge learning lab, som är ett banbrytande exempel på hur partners skapar värde i Data Factory. Edge Learning Lab gör det möjligt för AI Swedens partners att positionera sig i framkant genom att utforma scope för projekt tillsammans, och snabbt bygga en arbetsmiljö för experiment.

Kom och testa dina projekt

Data Factory erbjuder även infrastruktur, lagring, expertis och kunskap till sina partners.

Såhär kan partners använda sig av Data Factory:

  • Utveckla och testa lösningar i en produktionsliknande miljö
  • Gå med i befintliga Testbed-initiativ som Edge learning lab
  • Identifiera din egen unika AI-utmaning och testa lösningar i Data Factory
  • Ta med din egen data eller använd tillgängliga datauppsättningar i Data Factory för att utveckla dina lösningar
  • Skapa ett hackathon för att utforska olika sätt att lösa en specifik AI-utmaning
  • Testa den senaste hårdvaran
  • Delta i juridiska och strategiska expertgrupper
  • Engagera sig i forsknings- och masteruppsatsprojekt

Expertgrupper

En avgörande del av Data Factory är den expertis den kan uppbåda. Bortsett från banbrytande infrastruktur och datorkraft, är varje framgångsrikt projekt beroende av tekniskt och juridiskt kunnande.

Datafabriken tillhandahåller expertis om hur man sätter upp datafabriker samt juridisk och strategisk kunskap och ramverk.

Juridisk expertis

Det pågående arbetet med Data Factory visar på ett växande behov av expertis i hur man hanterar de juridiska aspekterna av datadelning och modellutbildning. För att möta detta behov inrättade AI Sweden en grupp juridiska experter för att utforska juridiska frågor relaterade till AI, datadelning och GDPR.

Den juridiska expertgruppen består av ett antal juridiska experter från våra partners som diskuterar juridiska frågor relaterade till AI och data. De samarbetar i ett försök att ta fram till exempel white papers, riktlinjer och/eller gemensamma tolkningar och lösningar för juridiska frågor som skulle kunna gynna alla partners inom AI i Sverige.

Expertgrupp inom infrastruktur

AI-Sveriges expertgrupp för infrastrukturkunnande bland svenska AI-datorcenter är mycket aktiv. Medlemskapet är tillgängligt för alla intressenter inom offentlig sektor och akademi. Nätverket delar kunskap och erfarenheter kring att bygga och driva större AI-center med flera användare, inom forskning och utveckling.

Fokus ligger på att identifiera gemensamma utmaningar, behov och intressen. Utifrån dessa bygger gruppen kunskap inom denna relativt outforskade domän, för att påskynda lärandet och implementeringen av säkra och effektiva verksamheter. Gruppen möjliggör kontakter mellan viktiga beslutsfattare inom den offentliga och akademiska sfären. Detta ökar möjligheterna till samarbete och knyter samman nyckelresurser över hela Sverige.

Kapacitet

Data Factory befinner sig för närvarande i en pilotfas och är under ständig utveckling. Data Factory erbjuder lagring och beräkning för att göra det möjligt för våra partners och projekt att utforska AI-algoritmsträning, och fungerar som en plats där partners kan utforska datafabrikslösningar.

Sedan 2019 driver Data Factory en pilotdatafabrik i Göteborgsområdet. Från början bestod den av en DGX-1 genom en donation från vår partner CGit. Detta gjorde det möjligt för oss att tillhandahålla 1 PetaFLOPS-kapacitet (40 000+ core) till våra partners. I augusti 2020 uppgraderade AI Sweden kapaciteten till den nya DGX A100-plattformen och de har tillgång till 5 PetaFLOPS-kapacitet (över 55 000 CUDA-core).

 

Varför är det här ett gott exempel?

Data Factory, som är en del av AI Sweden, är ett framstående exempel på hur innovation och forskning inom AI kan främjas. Den fungerar som en samarbetsplattform som erbjuder en produktionsliknande miljö för partners att arbeta tillsammans på olika projekt. Med toppmoderna verktyg och en kapacitet på 5 PetaFLOPS, ger den tillgång till avancerad teknologi för AI-utveckling. Data Factory stödjer också juridisk och teknisk expertis, vilket bidrar till säker och ansvarsfull datahantering. Dessutom främjar Data Factory forskning, utbildning och nationellt samarbete, vilket gör den till en central aktör i att driva Sveriges AI-utveckling framåt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Organisation RISE
Organisation Vinnova
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare