Bakgrund

Digitala tjänster har blivit avgörande för både näringsliv och offentlig sektor, och medför enorma fördelar. Samtidigt ökar vår sårbarhet för cyberhot och cyberattacker. Under 2019 invigdes Cyber Range hos RISE, en anläggning och testbädd för digital säkerhet där företag och organisationer kan testa sina digitala system i en kontrollerad miljö för att identifiera svagheter innan systemen implementeras.

Sveriges första test- och demomiljö för cybersäkerhet finns i Kista. RISE Cyber Range riktar sig till företag och offentlig sektor och finansieras och stöds av bland annat Vinnova och ICT Sweden. Vid invigningen deltog näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik med flera.

Pia Sandvik, vd för RISE, menar att Sverige har en stark position när det gäller digitalisering och att svenskarna är bland de mest teknikkunniga i världen. För att omsätta detta i stärkt konkurrenskraft och en effektiv offentlig förvaltning måste vi också vara särskilt bra på cybersäkerhet. Här kan RISE och deras nya Cyber Range göra stor skillnad, eftersom de har kompetensen och resurserna för att hjälpa företag och organisationer.

Projektet löper mellan september 2019 och augusti 2023.

Se filmen om projektet här!

Om testbädden

Cyber Range är en testbädd som drivs av RISE (Research Institutes of Sweden), vilket erbjuder en kontrollerad virtuell miljö för att utveckla och säkerställa stabila och säkra IT-system. Företag och organisationer kan här testa nya komponenter i sina system för att identifiera svagheter och säkerställa att både teknik och organisatoriska rutiner fungerar optimalt.

Målgruppen för RISE Cyber Range inkluderar både industri och offentlig sektor. Mindre och medelstora företag, som ofta saknar egna resurser och infrastruktur för att utföra sådana tester, kan dra stor nytta av detta. Den nya anläggningen i Kista gör det enklare att tillhandahålla test- och demomiljöer för cybersäkerhet till kunder och samarbetspartners. Dessutom fungerar den som en plats för kompetensutveckling och träning, där expertis är lättillgänglig.

I det inledande skedet ligger fokus på att erbjuda intresserade kunder och partners utbildning och testkörningar i testbädden. RISE:s team för cybersäkerhet består av en kärngrupp på cirka 20 personer, samt ytterligare experter inom olika verksamhetsområden som transport, hälsa och digital infrastruktur. Denna kombination av teknik- och domänexperter skapar stora möjligheter för utveckling och samarbete.

Cyber Range drivs inledningsvis som ett treårigt projekt, finansierat av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), RISE och ICT Sweden. Denna satsning kommer att bidra till att stärka cybersäkerheten för både företag och offentlig sektor, och därmed skapa en tryggare digital infrastruktur för alla.

 

Vad som ingår

Cyber Range erbjuder en rad tjänster och resurser inom cybersäkerhet för att hjälpa företag och organisationer att säkerställa att deras digitala system är säkra och skyddade mot hot. Här är några av de viktigaste tjänsterna som Cyber Range erbjuder:

  1. Cybersäkerhetsträning och utvärdering i säkerhetsklassad miljö: Cyber Range tillhandahåller en kontrollerad och säker miljö där företag och organisationer kan träna och utvärdera sina cybersäkerhetsåtgärder och rutiner. Detta ger möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella brister och svagheter i systemen.
  2. Säkerhetstestning av produkter och tjänster: Cyber Range erbjuder testning av digitala produkter och tjänster för att säkerställa att de är skyddade mot potentiella cyberhot och attacker. Detta hjälper företag och organisationer att säkerställa att deras produkter och tjänster är robusta och säkra för sina användare.
  3. Testning av digitala tvillingar inom en specifik sektor: Cyber Range kan skapa och testa digitala tvillingar, vilket innebär att de kan simulera och analysera digitala system inom en viss sektor för att identifiera och lösa eventuella säkerhetsproblem.
  4. Forskningsprojekt inom cybersäkerhet: Cyber Range deltar i och stöder forskningsprojekt relaterade till cybersäkerhet. Detta bidrar till att utveckla ny teknik och lösningar för att förbättra cybersäkerheten inom olika branscher och sektorer.
  5. Certifiering av produkter enligt EU:s cybersäkerhetsakt: Cyber Range kan hjälpa företag och organisationer att certifiera sina produkter enligt EU:s cybersäkerhetsakt. Detta säkerställer att produkterna uppfyller de höga säkerhetskrav som ställs inom EU och ger företagen en konkurrensfördel på marknaden.

 

Varför är det här ett gott exempel?

RISE Cyber Range förväntas ha en betydande inverkan på Sveriges förmåga att skydda sitt digitala landskap och stärka landets position som en ledande aktör inom cybersäkerhet. Genom att bygga kompetens och excellens inom området kommer Cyber Range att bidra till att Sverige blir en viktig aktör i EU:s cybersäkerhetsstrategi och öka kapaciteten för digital säkerhet inom svenska offentliga och privata organisationer.

Några av de förväntade effekterna och resultaten från RISE Cyber Range inkluderar:

  1. Ökad kompetens och expertis inom cybersäkerhet: Genom att erbjuda utbildning, forskning och samarbete kommer Cyber Range att hjälpa till att bygga och förbättra kompetensen inom cybersäkerhet i Sverige, vilket gör det möjligt för företag och organisationer att hantera och förebygga cyberhot effektivt.
  2. Förbättrad digital säkerhet för svenska organisationer: Genom att erbjuda säkerhetstestning och certifiering kommer Cyber Range att bidra till att förbättra digital säkerhet för offentliga och privata organisationer i Sverige. Detta kommer i sin tur att minska risken för cyberattacker och stärka landets digitala infrastruktur.
  3. Stärkt internationellt forskningssamarbete: RISE Cyber Range har potential att attrahera internationellt forskningssamarbete, särskilt inom kommande program inom cybersäkerhet via EU Defense Fund och Digital Europe-programmet. Detta kommer att bidra till att stärka Sveriges roll som en global ledare inom cybersäkerhet och skapa möjligheter för ytterligare innovation och samarbete.
  4. Bidra till EU:s cybersäkerhetsstrategi: Genom att erbjuda expertis och resurser inom cybersäkerhet kommer Cyber Range att hjälpa Sverige att bli en viktig aktör i EU:s cybersäkerhetsstrategi. Detta kommer att stärka EU:s förmåga att hantera och förebygga cyberhot på en kontinental nivå.

Sammanfattningsvis kommer RISE Cyber Range att ha en betydande inverkan på Sveriges position som en ledande aktör inom cybersäkerhet, både nationellt och internationellt. Genom att erbjuda kompetens, resurser och samarbete kommer Cyber Range att bidra till att skydda och stärka Sveriges digitala landskap och stödja landets roll i EU:s cybersäkerhetsstrategi.

Projektet som det ser ut nu avslutas i augusti 2023.

Projektet har fått stöd av Vinnova.

 

Bild: Pixabay©

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://www.ri.se/sv/cyberrange
Organisation RISE
Industri Säkerhetstjänster som inte har definierats ytterligare