Klyftan mellan antalet män och kvinnor i ledande positioner inom tech är en problematik som TechSverige tar på allvar. Till 2030 har TechSverige därför satt som mål att minst 40% i ledande roller ska vara kvinnor. För att underlätta arbetet att behålla och rekrytera kvinnor till branschen har en checklista tagits fram i samråd med ett antal framsynta medlems­företag och experter inom området.

Bakgrund och syfte till checklistan för jämställdhet

TechSverige är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag inom techsektorn i Sverige. Till TechSverige hör 1400 medlemsföretag, allt från små startups till stora multinationella företag. Tillsammans med medlemsföretagen har TechSverige i uppdrag att skapa de bästa villkoren för techsektorn.

Till 2030 har TechSverige satt som mål att minst 40% av alla ledande roller inom tech ska vara kvinnor. Därför har TechSverige nu låtit ta fram en checklista för jämställdhet som går igenom hur man bör bemöta detta i bolagen. I checklistan definierar man tre avgörande effekter för att lyckas med målet: behålla kvinnor inom branschen, öka andelen kvinnor i tekniknära ledande roller och attrahera fler kvinnliga sökande till tech-tjänster.

Varför är checklistan för jämställdhet ett gott exempel?

Projektet har resulterat i en landningssida som riktar sig till olika roller inom bolag – exempelvis VD, HR-ansvarig och kommunikationsspecialist. Varje enskild roll har en egen lättbegriplig checklista med best-practises och konkreta handfasta råd. Checklistorna går igenom förslag på hur man bör behålla, öka antalet och attrahera kvinnor till branschen. Förhoppningen är att checklistorna kommer att bidra till att kunskapen blir mer lättillgänglig, och i förlängningen minskar klyftan mellan män och kvinnor i ledande positioner.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Avancerad, Digital Expert, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Organisation TechSverige
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare