SENASTE

Ansökningsomgång för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive digitala färdigheter – hälsoprogrammet EU4

Covid-19

Covid-19-pandemin visade på det enorma utrymmet för ömsesidigt lärande och vikten av att dela kunskaper eller uppdatera färdigheter för att ...