SVERD (Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning) är en intresseorganisation i Sverige för alla som är engagerade i online lärande, flexibelt lärande och distansundervisning.  SVERD-medlemmar kommer från hela utbildningssektorn, från K-12 till högre utbildning, och även offentlig utbildning, näringsliv och den privata sektorn är representerade. SVERD bjuder nu in till Vårkonferens för 2023!

Teman

Det fullständiga schemat planeras fortfarande, men programmet kommer att innehålla teman såsom:

  1. Lifelong Learning initiativ
  2. Digitala kompetenser
  3. Lärande i en digital tid
  4. Digitalisering och inkludering
  5. Hållbarhet mm.

Plattform

Plattform är Botkyrka kommuns ZOOM plattform. Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 10 mars-2023.

Tid

Programmmet börjar fredag den 10 mars klockan 13.00-16.00.

Anmälan

Sker på SVERD:s hemsida. 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Tidszon Europe/Stockholm
Organisation SVERD
Industri Utbildning som inte vidare definieras