För att hjälpa företag i tillväxtfas har Almi Företagspartner i Linköping och Linköpings universitet startat utbildningsprogrammet Skapa affärsnytta med digitalisering.

I takt med digitaliseringens framfart blir det allt mer affärskritiskt för företag att utveckla sina affärsmodeller som går i linje med det moderna samhället. Målet med programmet Skapa affärsnytta med digitalisering är att företag ska få grundläggande förståelse för och kunskap om hur digitalisering skapar möjligheter för verksamheter. Under utbildningen är deltagarna med på föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner och får individuell coachning för att applicera de nya kunskaperna om på den egna verksamheten. Under utbildningens gång diskuteras vad digitaliserade affärsmodeller innebär, hur dessa påverkar företag och vilken affärsnytta det innebär. Teman som big data, machine learning och block chain kommer att diskuteras under gruppträffarna, såväl som digitala affärsmodeller och digitala kundresor. Linköpings universitet bistår dessutom med den senaste forskningen inom området.

Programmet riktar sig till företag i tillväxtfas i alla branscher inom B2B. Arrangörerna kommer att dela in deltagarna i 6–8 grupper där två deltagare per företag kan ingå. För att alla ska ges möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter om sina egna verksamheter kommer grupperna att bestå av företag som inte konkurrerar med varandra.

En kickoff den 14 februari klockan 12–20 startar igång utbildningen där deltagarna får lära känna varandra. Efter det blir det tre gruppträffar (15/2, 30/3 och 19/4, alla kl. 9–16), tre möten med coach och en kickout.

Deltagaravgift: 7 000 + moms (2 deltagare per företag ingår).

Programmet går under Almis och Linköpings universitets samverkans- och utvecklingsprojekt Kunskapsbron och finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska unionens Regionala Utvecklingsfond.

Läs mer om programmet här.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Internet of Things, Maskininlärning, Digitala färdigheter, Blockkedja, Big Data
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö På plats
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Tidszon Europe/Stockholm
Organisation Linköping Science Park
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare