Nu kan titta på hela webinariet som Switch to Sweden arrangerade för att presentera The Talent Map report. Webinariet finns på YouTube, se länk nedan. 

Rapporten är en sammanställning av insikter och rekommendationer för matchning av svenska företag och internationella akademiska talanger. Webinariet hölls den 11 oktober 2022 med Switch to Sweden, Terminal 5 och Future Place Leadership, som tillsammans tog fram rapporten.

Svenska företag behöver internationella akademiska talanger för att öka sin konkurrenskraft. För att hjälpa de svenska företagen att hitta internationella talanger med rätt profiler initierade innovationsmyndigheten Vinnova projektet Switch to Sweden. Målet med projektet är att skapa fler kvalificerade matchningar mellan talanger som redan finns i Sverige och svenska företag för. Inom det tre år långa projektet gjordes bland annat en undersökning riktat mot företag runt om i Sverige och internationella akademiska talanger, såsom masterstudenter och forskare. Undersökningen resulterade i rapporten Talent Map report.

Här kan du se webinariet där Switch to Sweden, Terminal 5 och Future Place Leadership presenterar rapportens resultat.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuell förinspelad
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Tidszon Europe/Stockholm
Organisation Linköping Science Park
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare