SVERD Online Höstkonferens 2023: European Year of Skills
Datum: 22 september, 10.00 – 15.45
Plattform: ZOOM

Program:

10.00 – 10.10
Välkomna till SVERD Höstkonferens
Talare: Ulf Sandström, Ordförande SVERD

10.10 – 10.40
SVERD: Projekt med anknytning till European Year of Skills
Talare: Ebba Ossiannilsson, Professor inom Innovation, Open Online Learning vid VUW, NZ, ICDE; Vice ordförande SVERD

10.40 – 10.50
Paus

10.50 – 11.20
Uppdatering från UKÄ
Talare: Annika Ponten, tf Generaldirektör Universitetskanslersämbetet

11.30 – 12.00
European Year of Skills 2023: UHR:s uppdrag
Talare: Eino Örnfeldt, Generaldirektör UHR

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.20
AI och CHAT GPT: Presentationer och paneldebatt
Moderator: Representant från SVERD
Deltagare:

  • Kristina Alexandersson, Internetfonden
  • Jimmy Jaldemark, Forskare vid Mittuniversitetet MIUN
  • Anna Felländer, anch.AI
  • Linda Manilla, Forskare och företagare, Biträdande professor i datavetenskap med inriktning på AI i samhället vid Helsingfors universitet och adjungerad forskare vid Linköpings universitet
  • Karl Åström, Professor i Matematik vid LTH och ELLIiT, Profilområde: AI och digitaliseringens grundpelare, Ansvarig för Lunds Universitets AI-satsningar

14.20 – 14.30
Paus

14.30 – 15.00
Framtidens utbildning
Talare: Joakim Lilliesköld, Universitetslektor i projektledning vid Skolan för Elektro- och systemteknik, KTH. Programledare för Framtidens utbildning vid KTH

15.00 – 15.30
From Campus to Boot Camp and the Boondocks – University Education for All
Talare: Gunnar Karlsson, Professor i teletrafiksystem vid Skolan för elektro- och systemteknik, KTH

15.30 – 15.45
Summering och avslutning av dagen
Talare: Ebba Ossiannilsson, Professor inom Innovation, Open Online Learning vid VUW, NZ, ICDE; Vice ordförande SVERD

Varmt välkommen till en inspirerande konferensdag!

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Tidszon Africa/Abidjan
Organisation SVERD
Organisation Sverd
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare