Den fjärde ACME/IEEE International Conference on Automation of Software Test är en viktig händelse för forskare och praktiker som arbetar inom testning av programvara. Konferensen, som arrangeras av RISE tillsammans med ICSE 2023 i Melbourne i Australien, äger rum regelbundet för att diskutera de senaste rönen och utvecklingen inom automatisering av testprocesser.

Under konferensen presenteras nya forskningsresultat, metoder och tekniker som kan användas för att automatisera testning av programvara. Detta inkluderar både akademiska presentationer och praktiska erfarenheter från experter i branschen. Konferensen samlar deltagare från hela världen, vilket ger en unik möjlighet att träffa kollegor och byta idéer.

Bland de ämnen som behandlas under konferensen finns olika aspekter av automatisering av testning, inklusive verktyg, tekniker, metoder och ramverk. Deltagare kommer att diskutera utmaningar och möjligheter som finns inom området, och dela med sig av sina egna erfarenheter och lärdomar.

Den fjärde ACME/IEEE International Conference on Automation of Software Test är en betydelsefull händelse för att främja framsteg inom testning av programvara. Konferensen ger möjlighet till nätverkande och samarbete, och främjar utvecklingen av nya tekniker och metoder som kan hjälpa organisationer att effektivisera sin testprocess och förbättra kvaliteten på sin programvara.

 

Registrering för huvudkonferensdagar inkluderar följande:

  • Tillgång till alla huvudkonferenssessioner onsdag 17 – fredag 19 maj 2023
  • Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika onsdag 17 – fredag 19 maj 2023
  • En biljett till välkomstreceptionen
  • En biljett till konferensfesten
  • Full eller livstidsmedlemsregistrering täcker en eller flera samförfattade ICSE huvudkonferensspårartiklar (alla huvudkonferensspår); artiklar i samarrangerad(e) händelse(r) och/eller workshop(ar) kräver separat registrering av minst en samförfattare för var och en av dessa samarrangerade händelser och/eller workshop(ar)

Registrering för workshop eller samarrangerad händelse inkluderar följande:

  • Tillgång till den samarrangerade händelsen eller workshopsessionerna som registrerats för, samt tillgång till sessioner för andra samarrangerade händelser eller workshops som äger rum samma dag(ar)
  • Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika på dagarna för den samarrangerade händelsen eller workshopen
  • Full eller livstidsmedlemsregistrering täcker en eller flera samarrangerade händelsespår eller workshop-samförfattade artiklar (för varje specifik samarrangerad händelse/workshop som registreras för); dock krävs en full eller livstidsmedlemsregistrering av minst en samförfattare för varje workshop eller samarrangerad händelse med en artikel, även om de hålls samma dag(ar)

 

Pris varierar, se registreringen för prislista.

 

Du kan läsa mer här

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö På plats
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Australia/Melbourne
Organisation RISE
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare