Gå med i en engagerande presentation om klimatförändringar och kommunikation på Goto 10 i Stockholm och online, organiserad av Golifedays. Joshua Ndip Ako, grundare av Golifedays, kommer att presentera och leda en öppen diskussion om hur vi som kollektiv kan agera för att bekämpa klimatförändringar. Evenemanget äger rum den 27 maj 2023, kl. 09:30-13:30.

Under evenemanget kommer deltagarna att diskutera och dela idéer om hur vi kan nå ut till fler människor med budskapet om klimatförändringar och miljömedvetenhet. Deltagarna kommer även att utforska digitala lösningar och strategier för att effektivt kommunicera klimatförändringsfrågor och engagera människor i åtgärder för att skydda miljön.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv om olika ämnen, inklusive miljöfrågor och klimatförändringar. Evenemanget är öppet för alla intresserade av att bidra till och lära sig mer om klimatförändringar och hur vi tillsammans kan göra en positiv förändring.

Titel: Putting Climate Change Communications Digital in 2023 – En öppen diskussion om klimatförändringar och digital kommunikation

Typ av innehåll: Klimatförändringskommunikation, digitala lösningar, miljömedvetenhet

Summering: Gå med i en engagerande presentation om klimatförändringar och kommunikation på Goto 10 i Stockholm och online, organiserad av Golifedays. Joshua Ndip Ako, grundare av Golifedays, kommer att presentera och leda en öppen diskussion om hur vi som kollektiv kan agera för att bekämpa klimatförändringar. Evenemanget äger rum den 27 maj 2023, kl. 09:30-13:30.

Under evenemanget kommer deltagarna att diskutera och dela idéer om hur vi kan nå ut till fler människor med budskapet om klimatförändringar och miljömedvetenhet. Deltagarna kommer även att utforska digitala lösningar och strategier för att effektivt kommunicera klimatförändringsfrågor och engagera människor i åtgärder för att skydda miljön.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv om olika ämnen, inklusive miljöfrågor och klimatförändringar. Evenemanget är öppet för alla intresserade av att bidra till och lära sig mer om klimatförändringar och hur vi tillsammans kan göra en positiv förändring.

Talare: Joshua Ndip Ako, grundare av Golifedays, en plattform för kunskapsutbyte om klimatförändringar. Joshua är engagerad i att sprida medvetenhet om klimatförändringar och att skapa en bättre framtid genom att samla människor för att dela idéer och samarbeta.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Evenemangsmiljö Blandade
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Amsterdam
Organisation Internetstiftelsen
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare