ALL DIGITAL Weeks pågår 17 april – 7 maj och är en årlig digitaliseringskampanj som pågått sedan 2010. Den genomförs på digitala kompetenscentra, bibliotek, gemenskapscenter, skolor och andra mötesplatser över hela Europa. Varje år hjälper ALL DIGITAL Weeks 100 000 européer att lära sig och inspireras av vad teknik kan göra för dem.

ALL DIGITAL Weeks uppmuntrar till olika aktiviteter för att stödja alla som inte har tillräckligt med digital kompetens för att delta fullt ut i samhället och dra nytta av digital transformation.

“Enhance your digital skills” (“Förbättra dina digitala färdigheter”) är en inbjudan att ge alla européer ökad digital kompetens.

Om du är en partner, intressent, arrangör, deltagare eller supporter – missa inte chansen att engagera dig. Det kostar ingenting att anmäla sig men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. Till anmälan (på svenska)

Exempel på aktiviteter där du eller din organisation kan delta:

 • Organisera ett online eller offline event, till exempel en kurs, workshop eller annan relevant aktivitet som fokuserar på digitala färdigheter
 • Sätta eventet på ALL DIGITAL Weeks karta
 • Marknadsföra kampanjen och värdet av digitala färdigheter på sociala medier och er hemsida med hashtaggarna #ADWeeks2023 och #AllDigitalWeeks

Huvudteman för kampanjveckorna

 • Öka digital kompetens samt främja digital inkludering och tillgänglighet
 • Främja digital läskunnighet och motverka/hantera desinformation
 • Främja användningen av European Digital Competence Framework (DigComp) och utforska utvecklingen av European Digital Skills Certificate (EDSC)
 • Uppnå cybersäkerhet och ett säkrare internet
 • Förbättra STEM- och STE(A)M-färdigheter för samhället och uppmuntra flickor och kvinnors deltagande i STEM-studier och karriärer (STEAM = Science, Technology, Engineering, Arts, and Math)

Samordning i Sverige

Digidel bistår alla aktörer som vill medverka under ALL DIGITAL Weeks med grafiskt material och vägledning.

Bakgrund

Inom EU finns ett stort behov av att öka de digitala färdigheterna på bred front:

 • 42 % av EU:s population saknar grundläggande digitala färdigheter
 • 20 % av av unga personer når inte en grundläggande nivå av digitala färdigheter
 • 39 % av lärare känner sig redo att använda digital teknik i sitt arbete
 • 29 % är inte trygga i att kunna identifiera desinformation
 • 72 % tror att robotar kommer ta deras jobb

Siffror från Digital Economy and Society Index Report 2020 (1), Digital Education Action Plan Factsheet (2,3), Fake news and disinformation online report (4), Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life survey findings (5)

ALL DIGITAL Week är ett viktigt sätt att bidra till denna digitala transformation. Till anmälan (på svenska)

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Blandade
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Stockholm
Organisation Digidel
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare