Ny rapport: Techbranschens förslag för att möta cyberhoten

02 Augusti 2023, 10:46 Läs artikeln

TechSverige presenterar i sin senaste rapport, “Techbranschens förslag för att möta cyberhoten“, en rad förslag för att stärka informations- och cybersäkerheten i Sverige. Rapporten utvecklar de tidigare förslagen som lanserades i TechSveriges “En techagenda för Sverige” år 2022.

Den ökande cyberbrottsligheten har blivit vanligare, farligare och mer kostsam, vilket har fått regeringen att införa en ny ansvarsfördelning och vidta initiativ för att stärka skyddet mot cyberattacker. TechSverige betonar emellertid att mer behöver göras för att möta dessa hot.

Techbranschen spelar en avgörande roll för Sveriges ekonomiska tillväxt, produktivitet, innovation och hållbar samhällsutveckling genom de digitala lösningar den erbjuder. Samtidigt måste vi vara medvetna om de allvarliga konsekvenserna som kan uppstå i samband med digitaliseringen. Även om säkerhetsinvesteringarna har varit otillräckliga finns det redan lösningar tillgängliga idag för att öka informationssäkerheten och bekämpa cyberbrottslighet.

Informations- och cybersäkerhet är ett komplext problem som kräver en holistisk strategi. Det är ingen enkel lösning och ingen enskild aktör kan lösa problemen på egen hand. Istället krävs det högre medvetenhet om hoten, ökad samverkan mellan olika aktörer, förbättrad kompetensförsörjning och bättre förmåga att bekämpa it-brott.

TechSveriges rapport innehåller konkreta förslag för att stärka säkerheten. Dessa förslag fokuserar på att öka medvetenheten om hoten, främja samarbetet mellan myndigheter och företag, förbättra kompetensen inom informationssäkerhet och utveckla förmågan att möta nätbrottslighet och cyberhot.

Det är tydligt att det krävs ett samlat och koordinerat arbete för att säkerställa informations- och cybersäkerhet i Sverige. Genom att implementera TechSveriges förslag och arbeta tillsammans kan vi stärka vårt försvar mot cyberhoten och säkerställa en trygg och hållbar digital framtid.

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ