RISE och Vertiv: Ett Samarbetet för Hållbara Datacenter

RISE, tillsammans med Vertiv, en ledande aktör inom datacenter, har ingått ett strategiskt partnerskap för att driva utvecklingen av hållbara datacenter. Samarbetet syftar till att utforska och implementera innovativa lösningar som främjar återanvändning av värme och användning av alternativa energikällor inom datacenter.

Hållbara Datacenter: Framtidens Teknologi

Samarbetet mellan RISE och Vertiv kommer att fokusera på att utveckla teknologier och strategier som stödjer skapandet av hållbara datacenter. Dessa datacenter kommer att vara utrustade för att effektivt återanvända överskottsvärme och integrera alternativa energikällor, vilket bidrar till en minskning av deras miljöpåverkan och förbättrar deras övergripande hållbarhet.

Samarbetet: En Plattform för Innovation

Detta partnerskap erbjuder en plattform där båda organisationerna kan samarbeta, dela kunskap och driva innovation. RISE, med sin expertis inom forskning och utveckling, och Vertiv, med sin branscherfarenhet, kommer tillsammans att arbeta för att identifiera och implementera lösningar som adresserar de unika utmaningarna som datacenter står inför i dagens digitala landskap.

Framsteg genom Forskning och Utveckling

Forskning och utveckling kommer att vara kärnan i detta samarbete, med en rad projekt som redan är under väg. Dessa inkluderar initiativ som fokuserar på lastbalansering, livscykelanalys av datacenter, utveckling av självläkande system, och utforskning av nya kylningsmetoder. Genom dessa projekt strävar RISE och Vertiv efter att forma framtiden för datacenter och driva branschen mot nya höjder av innovation och hållbarhet.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Högpresterande datorsystem, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Internationellt initiativ