Rise möblerar om branschen med hjälp av bildbaserad maskininlärning

03 April 2023, 09:51 Läs artikeln

En utmaning inom möbelbranschen är att ta snabba och korrekta beslut om renovering av möbler, vilket kräver kostsamma expertbedömningar och omfattande resurser. Detta ska ett nytt projekt från Rise nu ändra på med hjälp av maskininlärning.

 Cirkulär ekonomi syftar till att minimera avfallet genom att designa produkter och system som är hållbara och kan återanvändas. Detta inkluderar att reparera och renovera befintliga produkter för att förlänga deras livslängd.

I ett projekt under leding av RISE kommer man att utveckla en bildbaserad algoritm som stöder beslut om renovering genom att snabbt identifiera möbelmodeller och påskynda identifiering av reservdelar och beräkningar. Målet är att skapa ett verktyg som kan göra kostnadsbedömningar, klassificering av produkter och beräkning av miljöpåverkan, vilket är en förutsättning för att cirkulära affärsmodeller ska slå igenom.

Projektet, Digital Decision Support for Refurbishment (2DSR), är finansierat av Vinnova och inkluderar möbelaktörer från hela värdekedjan.

Det digitala beslutsstödet kommer att analysera tusentals digitala bilder och befintliga digitala modeller och med hjälp av maskininlärning träna upp ett datorprogram att känna igen och utvärdera möbler. Maskininlärning är en gren inom artificiell intelligens som fokuserar på att lära datorer att lära sig utan att explicit programmera dem. Istället för att instruera datorn om vad den ska göra, matar man den med stora mängder data och låter den själv hitta mönster och samband

Målet med projektet är att göra det möjligt för företagen att göra komplexa bedömningar snabbare och effektivare för att kunna skala upp renovering på ett lönsamt sätt och främja den cirkulära ekonomin.
– Renovering är en viktig del av den framväxande cirkulära ekonomin, men för att skala upp renovering på ett lönsamt sätt behöver företagen kunna göra komplexa bedömningar snabbare och effektivare. De digitala verktyg vi vill utveckla ska möjliggöra snabba och korrekta beslut vilket är en förutsättning för att cirkulära affärsmodeller ska slå igenom, säger projektledaren Robert Boyer i en artikel på Rises webbplats.

OOAKI Living, ett företag som ger nytt liv åt soffor genom att renovera dem med ny klädsel, är ett av företagen som deltar i projektet.

– Vi vill underlätta för våra kunder att på ett smidigt sätt göra ett medvetet miljövänligt val. Målet för oss är att konsumenterna i första hand ska överväga att behålla sin soffa och förnya den med en ny klädsel, och först i andra hand fundera på att köpa en ny soffa. Vi tror att med hjälp av AI-teknik kommer möbelbranschen förändras från ”slit och släng” till att bli mer hållbar, miljömedveten och cirkulär, säger OOAKI Living:s grundare Andreea Björnsson.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Maskininlärning
Svårighetsgrad Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ